Search
Close this search box.

Technicko-kompetenční centrum (TKC)

Nový seriál, v rámci kterého vám představíme jednotlivá oddělení OKIN FACILITY, zahájíme článkem o týmu revizních techniků, kteří tvoří naše Technicko-kompetenční centrum.

TKC neboli technicko-kompetenční centrum vzniklo v naší společnosti již před 10 lety a můžeme říct, že již od počátku svého působení plní svou úlohu na jedničku. Zahrnuje tým vlastních revizních techniků vyhrazených (VTZ) i nevyhrazených technických zařízení a technických manažerů, zastávajících roli odpovědných zástupců za VTZ. Kapacita TKC je využívána primárně pro vlastní klientskou základnu, ale hraje nemalou roli i v zajištění revizních činností našeho provozu. Všichni členové týmu TKC mají k dispozici plnohodnotnou podporu tří kolegyň, které zaštiťují administrativní činnosti spojené s personálními náležitostmi, provozním systémem a fakturačním procesem.

Tým působí celorepublikově a v současnosti řeší revize zařízení u mnoha významných klientů, např. ADIENT, ALBERT, BORGERS, BRANO, LOVOCHEMIE, THERMO KING MANUFACTURING, VÍTKOVICE STEEL. A do portfolia patří také jeden z nejvýznamnějších světových výrobců hraček či nově i významný pivovar. Mezi hlavní náplň TKC nepatří pouze zajištění samotných revizních činností základního typu, jakými jsou elektroinstalace, hromosvody, spotřebiče, plynová zařízení, tlakové nádoby či zdvihací zařízení, ale zabývá se také ověřením a kontrolou výrobních strojů, termovizním měřením, oblastí metrologie, odborným školením interních i externích zaměstnanců či legislativním souladem společnosti.

V rámci přechodu na nový provozní systém OKIN Service Desk nezaostalo pozadu ani TKC. Naopak. Většinu všech zařízení a plánů obsluhuje v tomto provozním systému a všechna zařízení jsou evidována také pod číslem revizní zprávy. Jedná se o cca 15 000 zařízení, zhruba 20000 plánů úkonů a ročně TKC odbaví přibližně 10 000 legislativních úkonů.

Nespornou výhodou TKC je kvalitní a stabilní tým našich vlastních zaměstnanců, což představuje velkou výhodu oproti konkurenci a přináší pozitivní vnímání ze strany našich klientů. Všichni revizní technici a techničtí manažeři mají dokonalý přehled o legislativních normách a vyhláškách. Mnoho z nich si také průběžně zvyšuje svou odbornou kvalifikaci a oprávnění a jsou schopni zpracovávat provozní dokumentaci VTZ a komunikovat s kontrolními orgány státu v případech auditů či inspekcí.

A na závěr ještě jedna užitečná informace. Naše technicko-kompetenční centrum má dveře neustále dokořán. Jak pro nové uchazeče, tak i pro naše kolegy z provozu. Rádi do našeho týmu přivítáme každého nového kolegu či kolegyni, které zaškolíme, zasvětíme a pomůžeme jim rychle se zorientovat…

Další články

Hokejový fanda, majitel stovek knih a srdcař? To je Lukáš Bajgar

Lukáš zastává pozici Group Compliance Manager pro skupinu OKIN a současně je hlavní kontaktní osobou pro oblast ESG. To je skutečně široký záběr v rámci jedné pozice,...

Moderní facility management je plný technologií

Pokud se dnes řekne výraz moderní facility management, každý si může představit mnoho různých věcí. Někteří si představí i poměrně ne příliš „sexy“ obor, který se stará...

Co spojuje OKIN Facility a European Customer Synergy?

European Customer Synergy (ECS) je sdružení facility management poskytovatelů a evropský leader v oblasti těchto služeb s více než 400 pobočkami ve 41 evropských zemích....