Search
Close this search box.

Solutions partnership je cestou k efektivnímu facility managementu

Existuje mnoho pohledů na to, jaká bude budoucnost facility managementu. Už teď je ale jisté, že neustále poroste tlak na digitalizaci, využití prvků ze světa internetu věcí (IoT) či umělé inteligence. Také efektivní správa energií a obecně společensky ohleduplné a dlouhodobě udržitelné podnikání (ESG) bude pevnou položkou v portfoliu každého zodpovědného poskytovatele služeb FM. Václav Trávník, ředitel společnosti OKIN Facility, navíc zmiňuje ještě jeden důležitý trend. Je jím solutions partnership, který přináší klientům výhody již nyní a jehož význam se bude v každém případě zvyšovat.

Pane Trávníku, ještě než se dostaneme k hlavnímu tématu našeho rozhovoru, tak mám jednu „zahřívací“ otázku. Nemohl jsem si nevšimnout, že OKIN Facility má nové logo. Co vás vedlo k této změně?

Ano, to je pravda. A určitě se nejedná jen o nové logo. Celá vizuální identita naší společnosti prošla poměrně zásadní přeměnou, která se propíše do všech částí nejen naší marketingové a obchodní komunikace, ale třeba také do náborové inzerce a komunikace směrem k našim stávajícím zaměstnancům. Důvodů, proč jsme k rebrandingu přistoupili, bylo hned několik. Naše předchozí logo a s ním spojenou vizuální identitu jsme používali mnoho let a celkem logicky tak nastal čas na změnu. Současně jsme dospěli do bodu, kdy jsme si silně začali uvědomovat potřebu nějakým způsobem vyjádřit, jak se značka OKIN Facility za poslední roky změnila. A slovem „značka“ míním to, jakým způsobem přemýšlíme, jak přistupujeme k našim klientům, zaměstnancům a ke službám, které poskytujeme. Celé to vlastně úzce souvisí právě s tématem Solutions partnershipu. Posledním významným důvodem bylo, že naše mateřská OKIN Group, které jsme součástí, prošla také změnou vizuální identity a bylo tedy žádoucí, abychom byli i v tomto směru v souladu. Projektu rebrandingu se ujala renomovaná agentura UnitedUs, která se specializuje na firemní identitu a korporátní značky. Nebylo to jednoduché, ale s výsledkem jsme velmi spokojeni a náš nový, moderní a dynamický design jsme si doslova zamilovali.

Pokud jde o vyjádření značky, o kterém mluvíte – jak tedy dnes „přemýšlí“ OKIN Facility a lidé, kteří ji tvoří?

Především mnohem komplexněji než dříve. Víte, v počátcích našeho fungování byl svět facility managementu poměrně jednoduchý. Management výrobních závodů, pronajímatelé kancelářských budov či provozovatelé logistických center si postupně uvědomovali, že není příliš ekonomické zabývat se jinými činnostmi, než těmi, které tvoří jejich „core business“. Začali tedy postupně outsourcovat čím dál více sekundárních činností a procesů FM společnostem, které na tomto základě vytvářeli portfolio svých služeb. Typicky šlo o úklidové služby, technickou údržbu, revize a podobně. Všechno to takhle dlouhá léta dobře fungovalo a nebylo potřeba tento model nijak zásadněji měnit. Samozřejmě tím netvrdím, že facility přešlapovalo na místě, to rozhodně ne. Stejně jako ostatní i my jsme naše služby neustále inovovali, vyvíjeli jsme nové, efektivnější postupy a technologie, které jsme následně implementovali do našich služeb. Máme vlastní Service Desk, Help Desk, nebo systém pro efektivní řízení údržby DRIVE!. Nicméně jak se dynamicky vyvíjel business našich klientů a ostatně i svět kolem nás, tak se začaly objevovat limity modelu „jsem poskytovatelem služby“.

Jak to myslíte? Vy přece také poskytujete služby.

Samozřejmě, že ano. Ostatně kvalita služby jako takové je a bude stále jedním z nezbytných parametrů. Jde o to, že sebelepší služba nebo technologie nemohou dobře fungovat bez toho, aniž by dokonale reflektovaly všechny změny, kterými firmy a společnost procházejí. Vysvětlím to na příkladu ESG, snad nejfrekventovanější zkratky, jakou můžete v naší branži aktuálně slýchat. Jsem přesvědčen o tom, že významné firmy se už mnoho let zajímají o to, jak ekologická je jejich výroba, jak hospodárné jsou jejich provozy, sklady nebo budovy. Nutí je k tomu hned několik faktorů, jakými jsou tlak veřejnosti, legislativní změny a v neposlední řadě logická snaha o co nejhospodárnější provoz. Ovšem teprve ESG sdružuje všechny tyto faktory do jednoho celku, který souhrnně označujeme jako ohleduplné a udržitelné podnikání a investování. Je to velká věc a bez souladu s ní bude již velmi brzy pro poskytovatele služeb těžké, ne-li dokonce nemožné, ucházet se v tendrech o zakázky řady významných klientů. Facility nevyjímaje. A tím jsme zpět u rozdílu mezi prostým poskytováním služeb a Solutions partnershipem. Pomůžu si jedním, zdánlivě nesouvisejícím příměrem. Znáte rally závody?

Václav Trávník, ředitel společnosti OKIN Facility

Myslíte automobilovou rally? Samozřejmě.

Tak pak určitě také víte, že v každém voze je spolujezdec, který pomáhá jezdci s poznáním tratě. Těsně před změnou jejího profilu mu tuto změnu ohlásí. Jsou to takové ty výrazy „Levá tři, váže pravá pět, sto padesát, pravá tři, horizont…“. S trochou nadsázky lze říct, že poskytovatel facility služeb je pro jeho klienta právě takovým spolujezdcem. Velmi užitečným, bezesporu, protože mu umožňuje plně se věnovat řízení a předvídat situace v krátkodobém horizontu. Ale co je dobré pro závod nemusí být nutně dobré pro business. Oproti tomu Solutions partner nabízí mnohem víc. Prakticky se dá říct, že pomáhá klientovi buď s aktivní eliminací překážek „na trati“ nebo mu alespoň umožní se na ty neodstranitelné v mnohem větším předstihu připravit. Komplexní řešení na míru v rámci jasné znalosti potřeb, je pro klienta velkým přínosem a pro nás závazkem řešit věci komplexně se všemi atributy a nic neopomenout. Pak se klient může věnovat rozvoji svých lidí a svého businessu, protože o ostatní je již postaráno.

Zajímavá paralela. A jak toho, o čem mluvíte, lze v rámci Solutions partnershipu dosáhnout?

Především co největším propojením se s klientským prostředím. To umožní maximální míru poznání všech technologií, zařízení, procesů, ale třeba také zaměstnanců a dodavatelů. Díky tomu je následně možné přicházet s takovými řešeními facility managementu, které klient skutečně potřebuje, a které mu budou přinášet zvýšení efektivity výroby, zlepšení výrobního nebo pracovního prostředí, úspory energií a prediktivní formy údržby. Zní to možná lapidárně, ale pokud bychom zůstali pouhým poskytovatelem služeb, tak tohoto stavu nikdy nemůžeme dosáhnout. Navíc pro ESG jde doslova o nutnost. Vrátím se ještě na chvíli k OKIN Group. V současné době zastřešuje mimo OKIN Facility také společnosti, zabývající se například outsourcingem procesů, vývojem aplikací pro terénní a skladové pracovníky, nebo dokonce softwaru s využitím umělé inteligence pro detekci a předcházení infekcím v nemocničním prostředí. To je opravdu široké portfolio firem, s kterými spolupracujeme vždy, pokud to dává smysl u služeb pro naše klienty. Rozhodně nejužší vazby máme se sesterskou společností IOTOR, která vyvinula vlastní prostředí na bázi internetu věcí (IoT) jménem SARAhub. Umožňuje na jednom místě sledovat stav prostředí a zařízení a následně automaticky spouštět reakce na nastalé situace. Jde o řešení vhodné prakticky pro každé výrobní provozy, kancelářské budovy nebo skladovací prostory. A právě spolupráce na platformě Solutions partnership, která zahrnuje vysokou míru poznání klientského prostředí, nám umožňuje tyto technologie, a samozřejmě nejen je, efektivně a organicky začleňovat do poskytovaných služeb přesně na míru požadavků klienta. Ať už jde o požadavky aktuální nebo ty předpokládané v rámci střednědobého výhledu. Samozřejmě v rámci všech zemí, ve kterých působíme. Nemusí se to ostatně týkat jen technologií. Například v Bulharsku jsme úspěšně rozjeli cateringové služby pro našeho významného klienta z farmaceutického průmyslu. I v tomto případě šlo o výsledek spolupráce na bázi partnerství, které nám umožnilo přinést klientovi zcela nový typ služby, kterou aktuálně potřeboval.

V kterých zemích aktuálně působíte?

Je to Česká republika, Slovensko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko a Ukrajina. V Polsku a Rumunsku jsme v letošním roce nově obsadili pozice regionálních ředitelů, ostatní země jsou dlouhodobě stabilizované a s nezměněným managementem. Výjimku tvoří pochopitelně Ukrajina, kde je situace stále poměrně složitá. Ale náš ukrajinský tým skvěle spolupracuje a i v nelehkých podmínkách zajišťuje dodávku služeb v co možná největší míře. Ostatní dceřinky ukrajinskou pobočku a jejich zaměstnance maximálně podporují, za což jim patří velké díky.

Uvažujete o expanzi?

Přirozeně nechceme zůstat na místě a neustále zvažujeme možnosti rozšíření. V současné době je ve hře několik dalších zemí, kde bychom rádi nabízeli naše služby. Zatím je vše ve sféře úvah. Každopádně bych ještě v této souvislosti rád zmínil naši spolupráci s ECS (European Customer Synergy), což je Joint venture sdružující významné evropské firmy poskytující služby facility managementu. Náš majitel je také členem představenstva. Díky tomuto sdružení zajišťujeme zakázky našich partnerů v zemích, ve kterých působíme. Typicky jde o významné síťové klienty a velké nadnárodní korporace.

Na závěr lze tedy říct, že do budoucnosti hledíte pozitivně.

Určitě. Nebude všechno jednoduché a dokonce je velmi pravděpodobné, že mnoho věcí bude tak složitých, jako už dlouho ne. Ale máme tým skvělých a pracovitých lidí, pilně pracujeme na vylepšování našich služeb, vyvíjíme a chytře implementujeme nové technologie a spolupracujeme s našimi sesterskými firmami. A co je nejdůležitější – máme také velmi dobré vztahy s našimi klienty. To vše nás motivuje a posiluje.

(Původní text vyšel v magazínu Facility Manager)

Další články

Hokejový fanda, majitel stovek knih a srdcař? To je Lukáš Bajgar

Lukáš zastává pozici Group Compliance Manager pro skupinu OKIN a současně je hlavní kontaktní osobou pro oblast ESG. To je skutečně široký záběr v rámci jedné pozice,...

Moderní facility management je plný technologií

Pokud se dnes řekne výraz moderní facility management, každý si může představit mnoho různých věcí. Někteří si představí i poměrně ne příliš „sexy“ obor, který se stará...

Co spojuje OKIN Facility a European Customer Synergy?

European Customer Synergy (ECS) je sdružení facility management poskytovatelů a evropský leader v oblasti těchto služeb s více než 400 pobočkami ve 41 evropských zemích....