Search
Close this search box.

Technický ředitel OKIN FACILITY: Někdy je krok zpět tou nejlepší volbou

Kariéra technického ředitele Zdeňka Kulhánka ve společnosti OKIN FACILITY začala už před patnácti lety a s malou přestávkou pokračuje dodnes. O tom, čeho si ve firmě nejvíce cení, s jakým typem kolegů se mu nejlépe spolupracuje a také proč se do OKIN FACILITY po odchodu jinam znovu vrátil, si s ním povídala Marcela Barcalová z HR oddělení.

Zdeňku, jak začala Tvoje kariéra v OKIN FACILITY a jaká byla Tvoje první pozice ve firmě?

Bylo to v roce 2006, kdy jsem nastoupil na tehdejší pozici provozního technika, dnešní název pozice „facility specialista“ (pozn. red. Facility specialista řídí a spravuje jemu přidělenou zakázku/ky. Dbá na dobrý vztah s klientem, má na starosti zakázku po finanční stránce a koordinuje další zaměstnance, kteří na zakázce pracují). Z provozního technika jsem po nějakém čase povýšil na provozního managera a získal příležitost řídit zakázky u relativně větších síťových klientů, především v komerčním sektoru. Velkým posunem v mé kariéře v rámci společnosti byla nabídka na řízení nejvýznamnějšího výrobce tabákových výrobků v České republice a tuto zajímavou výzvu jsem přijal. Po čtyřech letech řízení této náročné zakázky se stalo to, s čím se alespoň jednou za kariéru potkala většina lidí – začal jsem cítit, že potřebuji změnu. Po přibližně deseti letech jsem se rozhodl ukončit svůj pracovní poměr v OKINu a přijal nabídku pracovat u jedné developerské firmy. Nicméně asi po roce a půl jsem své rozhodnutí přehodnotil a vrátil jsem se zpět do OKINu.

Co stálo za Tvým rozhodnutím vrátit se?

V prvé řadě mi na novém působišti chyběla svoboda, kterou jsem měl při rozhodování a řízení své práce. Dalším důvodem byla čitelnost firemních procesů a také technologické nástroje pro jejich řízení, které jsem měl v OKINu k dispozici. Drtivou většinu z nich si sami vyvíjíme a je to opravdu znát. Prostě a jednoduše, když něco potřebuješ najít, tak to najdeš. Ať už jde o informace o klientovi, technických zařízeních nebo statistická data a kontinuální analýzu zakázek. Úplně nejvíc jsem však postrádal otevřený způsob, jakým jsem mohl v OKIN FACILITY komunikovat s kolegy i s vedením.

Na jakou pozici ses tedy do OKINu vrátil? 

V podstatě na nižší pozici, než jsem měl před odchodem. Respektive do role, ve které jsem v OKINu začínal, tedy facility specialisty. A opět pro komerční sektor. Tentokrát šlo o Komerční banku, kde jsem řídil tzv. koordinátory služeb (pozn. red: Pokud má facility specialista na starosti více větších zakázek, může mít na určitých budovách „koordinátory služeb“, kteří se starají o danou budovu a zde poskytované služby ze strany OKINu.)

Jaké to je pro Tebe vést lidi? Vnímáš to jako výzvu? 

Úplně upřímně musím říct, že v úplných začátcích mě nejvíc bavila technická podstata mé funkce. Tedy situace, které vznikají při každodenním provozu. Jenže právě k jejich řešení potřebujete samozřejmě velmi často lidi (smích). Šikovné profíky, na které se můžete spolehnout. Naštěstí jsem takové ve svém týmu vždycky měl a také stále mám. Dnes už řídím násobně větší množství lidí a beru to jako samozřejmost. K mé práci to prostě patří.

Vrátil jsi se na pozici facility specialisty a teď zastáváš roli technického ředitele. To je poměrně značný kariérní posun. 

Je to tak. Můj kariérní růst byl v tomto případě velmi zajímavý. Dostal jsem možná jedinečnou a obrovskou příležitost ze strany ředitele Jaroslava Vaňka (pozn. red: současný ředitel OKIN FACILITY pro ČR), který mě oslovil a nabídnul mi současnou pracovní pozici.

Co vlastně dělá technický ředitel ve firmě, zabývající se facility managementem? Jak vypadá tvůj pracovní den?

Pokusím se to popsat co možná nejjednodušeji. Z pozice technického ředitele řeším, jak firma funguje na daných zakázkách v oblasti technické správy z pohledu legislativy a dalších povinných úkonů. V rámci svých odpovědností mám na starost oblast mandatorních školení společnosti, úzce spolupracuji s odpovědnými zástupci společnosti, nastavuji, kontroluji a řídím některé procesy napříč technickou správou, energetickým managementem, revizními činnostmi vyhrazených i nevyhrazených technických zařízení. Spolupracuji také s našimi contract managery (pozn. red: Contract manager má na starost rozsáhlé zakázky a reportuje přímo řediteli pobočky. Aby contract manager zvládl vše uřídit, má pod sebou facility specialisty, kteří jsou dále v kontaktu s jednotlivými klienty.) Jednám také přímo s některými klienty v rámci činností prováděných v oblasti technické správy. Snažím se věnovat mnoho času našemu vlastnímu provoznímu systému Service Desk a kvalitě dat, která pak dokážeme reportovat našim klientům. Nicméně jak se říká, stále je co zlepšovat. V neposlední řadě jsem také zástupce Jardy Vaňka, kdy v době jeho nepřítomnosti přebírám svěřené úkoly.

Zdeněk Kulhánek

Co je pro Tebe v současnosti největší profesní výzvou?

Je to vlastně stále stejné. Prioritou je pro mě spokojenost klientů, ale také našich vlastních kmenových zaměstnanců. Je mi jasné, že to může vyznít jako klišé, ale v reálu je za tím opravdu hodně práce. Musíte lidi neustále motivovat, rozvíjet a zároveň usilovat o to, aby do práce chodili v maximální možné míře spokojeni a rádi. Výsledkem je pak spokojený klient, takže se kruh pomyslně uzavírá.

Existuje podle Tebe rozdíl mezi klientskými nároky nyní a, řekněme, před deseti lety?

Určitě pozoruji vyšší nároky v oblasti digitalizace procesů a různých provozních systémů. Jinak si myslím, že je to v zásadě stále stejné. Klient očekává špičkové služby, které jsou mu včas a v požadované kvalitě a objemu doručovány.

Co se týká oněch nároků na digitalizaci, jak důležité místo digitalizace v procesech OKIN FACILITY zaujímá?

Téměř každá společnost v segmentu facility managementu už dnes využívá nějaký typ provozního systému. Naší nespornou výhodou ale je, že jsme si tento systém vymysleli a následně vyvinuli sami doslova „na míru“. Nám i klientům. OKIN Service Desk si spravujeme, upravujeme a stále vylepšujeme. Navíc jej využíváme pro efektivní plánování údržby, což rozhodně není úplně obvyklé. Tomuto modulu říkáme DRIVE! Když nad tím přemýšlím, neznám žádnou jinou firmu ve facility managementu, která by v takovém formátu využívala provozní systém pro své klienty. Podle mého názoru zaujímáme přední příčky na trhu služeb FM.

Dá se tedy říct, že modul DRIVE! pomáhá v rámci činností údržby sledovat úkony, které je třeba v konkrétním termínu vykonat a vyhodnocuje také jejich aktuální stav? Je to takový „to-do-list“?

Ano, dá se to tak říct. I když opět velmi zjednodušeně, protože DRIVE! toho umí samozřejmě mnohem víc. V každém případě tento nástroj přináší efektivní řízení údržby na naší straně a maximální přehled o provedených úkonech na straně klienta.

Vraťme se ještě k zaměstnancům. Jak podle Tebe vnímají firmu? A jak ji vnímáš Ty?

Vzhledem k počtu mých kolegů, kteří jsou v OKINu už opravdu hodně dlouho, si troufám tvrdit, že nemůžeme být špatný zaměstnavatel. Stejně tak počet „navrátilců“, což je i můj případ, rozhodně o něčem vypovídá. Nemůžu mluvit za ostatní a o jejich vlastních důvodech, ale za sebe můžu říct, že OKIN FACILITY vnímám jako stabilní firmu s otevřeným přístupem. A to jak mezi zaměstnanci navzájem, tak i směrem od managementu k nim a naopak. Za zmínku také určitě stojí fakt, že firma má dlouhodobě stabilní finanční zázemí a poskytuje zaměstnancům spolehlivost při vyplácení mezd. Další velkou výhodou OKIN FACILITY je trvalá možnost kariérního růstu a velká míra svobody při rozhodování a pracovních výkonech. Také „time management“ založený na vzájemné důvěře a kvalitě odvedené práce. Díky tomu máme svůj pracovní čas ve velké míře pod kontrolou.

A poslední otázka: Jaký typ lidí bys rád viděl mezi tvými kolegy a kolegyněmi?

To je jednoduché. Mezi hlavními charakterovými vlastnostmi by rozhodně neměla chybět zodpovědnost, pracovitost, loajalita, „tah na bránu“ a nezapomenout si doma selský rozum. Takový typ lidí vždy rád přivítám.

Další články

Hokejový fanda, majitel stovek knih a srdcař? To je Lukáš Bajgar

Lukáš zastává pozici Group Compliance Manager pro skupinu OKIN a současně je hlavní kontaktní osobou pro oblast ESG. To je skutečně široký záběr v rámci jedné pozice,...

Moderní facility management je plný technologií

Pokud se dnes řekne výraz moderní facility management, každý si může představit mnoho různých věcí. Někteří si představí i poměrně ne příliš „sexy“ obor, který se stará...

Co spojuje OKIN Facility a European Customer Synergy?

European Customer Synergy (ECS) je sdružení facility management poskytovatelů a evropský leader v oblasti těchto služeb s více než 400 pobočkami ve 41 evropských zemích....