Search
Close this search box.

Klíčem k úspěchu je otevřená mysl a všímavost

Konkurenceschopnost silně podporuje rozvoj společností v oboru FM v Polsku. Neustálá snaha o rozvoj služeb pomůže nejen zákazníkům, ale i celému trhu. Jakým způsobem uvažujete o rozvoji svých služeb? Je slovo inovace jen prázdným sloganem? Jak je vnímán trh FM v Polsku? Na tyto otázky odpovídá Tomáš Ammer, Country Director v OKIN Facility.

Jako člověk, který do facility managementu přišel z jiného odvětví, jej patrně vnímáte trochu jinak. Jaký je z vašeho pohledu trh FM služeb v Polsku a dá se srovnat s tímto oborem v České republice?

Obor FM jsou služby, které jsou outsourcovány do určitých oblastí. Outsourcing v Polsku, ale i v České republice neustále roste a mezi klienty je stále oblíbenější. Větší pozornost je věnována specializovaným službám, o kterých firmy dříve neuvažovaly, protože takové potřeby neměly. V posledních letech jsme od našich klientů obdrželi spoustu poptávek s požadavky na realizaci nestandardních služeb, jako je například čištění vstřikovacích forem laserem.

Klient, který se na nás s tímto požadavkem obrátil, ještě před pěti lety nevěděl, že jednou může mít poptávku po tomto typu služby. My jako společnost, které jde především o spokojenost zákazníka, se snažíme čelit novým výzvám. FM a outsourcing služeb je zajímavý byznys. Zejména outsourcing dává našim klientům možnost zaměřit svou energii na jádro jejich podnikání. Pokud porovnáte obor FM s jinými obory, má každý z nich svá specifika, výzvy a především rizika.

Klíčem k úspěchu je podle mého názoru nejen znalost toho, jak tento byznys funguje, ale především otevřená mysl a všímavost, abyste mohli mít stále nové nápady, které ve firmě a celém odvětví dosud nebyly využity.

Pokud jde o FM v Polsku a v České republice, oba trhy jsou z mého pohledu velmi podobné. Přestože působíme v mnoha evropských zemích, nejkonkurenčnější jsou právě trhy polské a české. Zdravá soutěživost mezi našimi divizemi nás motivuje být stále lepšími. A co víc, každý případný neúspěch nás nutí zlepšovat naše aktivity a nabídku pro naše stávající i budoucí zákazníky.

Na druhou stranu musím dodat, že v Polsku jsem se setkal s chováním, které je v tomto byznysu vnímáno jako neférové/neetické a ke kterému už na českém trhu nedochází, přestože v minulosti se také objevovalo. Předně v České republice jsou mezinárodní společnosti z FM oboru zárukou férového/etického přístupu k zaměstnancům i zákazníkům, což bohužel v Polsku zatím není na dost vysoké úrovni. I když jsem přesvědčen, že polský trh, stejně jako ostatní trhy, se pod vlivem většího počtu mezinárodních zákazníků bude měnit k lepšímu. Právě oni budou vyžadovat vysoké standardy v poskytování služeb od polského FM průmyslu. Jsem přesvědčen, že tento trh se bude formovat takovým způsobem, že kvalita služeb bude důležitější než cena.

OKIN Facility ušla od zahájení své činnosti v Polsku dlouhou cestu. Jaká jste dnes společnost? Dá se polská pobočka srovnat s českou?

OKIN Facility v České republice funguje od roku 1993 a v Polsku působíme již 10 let. Z pohledu celého odvětví se nám v České republice podařilo dosáhnout mnohem lepší pozice než v Polsku. Jsme tam velký hráč, vnímaný jako společnost, která hodně dbá na kvalitu poskytovaných služeb a přidanou hodnotu pro klienta.

OKIN Facility prošla za poslední desetiletí docela zajímavou cestou změn. Vyrostly jsme z malé rodinné firmy v mezinárodní společnost, ve které se nejčastěji skloňuje slovo „inovace“. Každý náš zaměstnanec je její součástí a významně přispívá k rozvoji společnosti. Snažíme se sdílet dobré nápady mezi pobočkami z různých zemí, aby se celá společnost rozvíjela rovnoměrně.

Společnost OKIN Facility v České republice zahájila činnost v oblasti technické údržby a revizí – to byl základ našeho podnikání. Nezastírám, že naši klienti z této oblasti mají velký vliv na rozsah našich služeb. Navzdory tomu, že působíme v mnoha zemích, neusilujeme o to být korporací. Jsme členem ECS (Eusopean Customers Synergy), zabývající se integrovanou správou zařízení s více než 400 pobočkami ve 41 evropských zemích. To nám umožňuje obsluhovat mezinárodní zákazníky v rámci sítě.

Rád bych zdůraznil, že flexibilita je pro nás natolik důležitá, že nemáme rigidní firemní obchodní rozhodovací proces – strategická rozhodnutí děláme velmi rychle, což nás odlišuje od konkurence a naši klienti to oceňují. Jsme schopni spojit výhody středně velké firmy s flexibilním přístupem ke změnám, ale také neuvěřitelnou touhu v hledání inovativních nápadů.

OKIN Facility Polsko

Liší se služby, které poskytujete v Polsku, od těch, které poskytujete v jiných evropských zemích?

Musím přiznat, že máme velmi širokou nabídku služeb. Nelze je srovnávat a dělit na ty, které děláme v Polsku, a ty, které poskytujeme v zemích západní Evropy. Vytváříme zcela specifické projekty v Bulharsku, na Ukrajině, v České republice a často se dokonce ani netýkají přímo FM průmyslu. Realizují se proto, že zákazník, který je s našimi službami spokojen, se snaží rozšířit rozsah naší spolupráce například o specializované čištění, správu a údržbu energetických sítí, provoz chemických a biologických čistíren, údržbu UPS a bateriových systémů, atd.

Často jsou v dané zemi zcela neobvyklé služby, o kterých bychom dříve ani neuvažovali, např. v Bulharsku poskytujeme služby pro několik významných bank kde děláme tech. správu jejich UPS systémů. Neustále rozšiřujeme nabídku služeb a nebojíme se jít za hranice FM branže.

Za prvé, potřeby našich klientů se dynamicky mění. Podařilo se nám dosáhnout úspěchu, protože jsme velmi flexibilní a neříkáme klientům, že danou službu v rámci naší činnosti neprovedeme. Pokud od zadavatele obdržíme informaci s konkrétní potřebou a protože mu chceme pomoci, uděláme vše, co je v našich silách, abychom jeho potřeby uspokojili.

Jste známí převážně svou technickou údržbou objektů, které poskytujete pomocí svých údržbářů. Které služby jsou dnes vaší hlavní činností a co neustále vyvíjíte?

Dnes můžeme souhlasit, že naší hlavní činností jsou především technické údržba a úklid – ty jsou naším největším objemem. Většinu času přitom investujeme do tzv integrované FM, tj. snažíme se, aby náš klient měl všechna řešení od jednoho partnera. Snažíme se tento balíček služeb co nejvíce rozvíjet. Sledujeme i zcela specifické varianty, jako je již dříve zmíněné čištění forem laserem.

Musím však podotknout, že v Polsku zatím není vidět trend integrovaného FM. Některé společnosti jsou do něj zapojeny, zatímco řada zákazníků chce co nejvíce partnerů, kteří by obsloužili rozsah jejich potřeb – není zde žádná snaha o standardizaci partnerské spolupráce.

V České republice je trendem poskytnout zákazníkovi co nejvíce služeb jedním partnerem. Můžeme jej pozorovat i v Polsku, ale jev je zde stále poměrně vzácný. Kromě jádra našeho podnikání jsou tím, co chceme rozvíjet, především inovativní řešení. V rámci skupiny máme inovační „laboratoře“, ve kterých pracujeme na technologiích IoT (Internet of Things), robotizaci či automatizaci – tedy vše, co v budoucnu přinese ty nejlepší výsledky z hlediska optimalizace úklidových služeb, údržby atd.

Neustále hledáme nové možnosti rozvoje naší skupiny, snažíme se nejen držet krok s konkurencí, ale také udávat trendy na FM trhu. Neustále přemýšlíme o přidaných hodnotách, které můžeme našim klientům nabídnout.

Co jsou podle Vás inovace v odvětví FM, o kterých jste se dnes zmínil?

Z mého pohledu inovace zahrnují řadu různých oblastí. Prvním jsou data, tedy jejich sběr a analýza, dále efektivita, optimalizace a úspora nákladů. Druhou oblastí je robotizace a automatizace čisticích strojů a nástrojů. Další oblastí je IoT, které je důležité pro získávání provozních dat a zavedení FM služby pro budovy a stroje.

Velmi důležitým aspektem je ekologie, tedy jak například pomocí vhodných opatření splnit požadavky certifikátů a snažit se snižovat uhlíkovou stopu. To si uvědomuje stále více zákazníků. Za zmínku stojí i Průmysl 4.0. Podle mého názoru je to velmi vzdálená budoucnost, i když význam zachování sběru dat v průmyslových závodech bude stále více narůstat. Myslím, že to budou nejdůležitější trendy pro nadcházející roky.

Rád bych dodal, že v rámci IoT implementujeme technologie od firmy IOTOR. V současnosti jde o velmi oblíbená řešení, které letos představíme v Polsku. IOTOR reprezentuje vhodnou kombinaci a koordinaci strojů, procesů a objektových prvků, které se vzájemně ovlivňují a komunikují s uživatelem. Zákazníci mají o toto řešení zájem kvůli viditelnému efektu za relativně rozumnou cenu.

IOTOR je naše sesterská společnost, součást skupiny OKIN. Cílem a posláním IOTORu je pomáhat společnostem lépe využívat a kontrolovat jejich aktiva a zdroje pomocí neinvazivních senzorů a platformy internetu věcí „SARAhub“. A jak s oblibou říká náš kolega Dalibor Lukeš (zakladatel a ředitel IOTOR), „Nejraději máme staré budovy a staré stroje, protože jim dáváme nový smysl.“ Jsme schopni z nich sbírat data stejně jako z high-tech strojů a budov. Naši klienti to opravdu oceňují.

Rád bych zdůraznil, že naše služby jsou poskytovány a monitorovány pomocí inovativních IoT programů a nástrojů, které jsou vyvíjeny interně. Provozujeme vlastní helpdesk systém, který umožňuje neustálou komunikaci s klienty. V oblasti technické údržby OKIN Facility vyvinula vlastní mobilní aplikaci „Drive“, která umožňuje nepřetržité sledování všech technických činností prováděných v celé společnosti.

Jaké jsou plány rozvoje OKIN Facility pro nadcházející roky?

Z hlediska rozvojových záměrů se mohu pochlubit, že společnost spustila program „Inovační team“. Jeho úkolem je dát zaměstnancům impuls k iniciaci a růstu inovací v organizaci. Sbíráme nápady ve všech zemích a snažíme se je realizovat. Bereme v úvahu nápady zaměstnanců pro rozvoj našeho podnikání. Jak jsem již zmínil, mnoho služeb, které jsme zavedli, bylo iniciováno našimi klienty, nyní je čas umožnit to zaměstnancům. Věříme, že si všimnou oblastí, které můžeme rozvíjet a dokonce vytvářet, abychom mohli poskytovat naše služby ještě lépe.

Do jaké míry ovlivňuje současná geopolitická situace vaše podnikání v Polsku a České republice?

Geopolitická situace je poměrně složitá, zvláště když pomyslíme na Ukrajinu. Ukrajinská pobočka OKIN Facility má 400 lidí, na které jsme se mohli spolehnout. Sídlo společnosti bylo bohužel v Charkově, jednom z měst, která v důsledku ruské agrese utrpěla nejvíce. Samozřejmě, že chceme obnovit provoz OKINu na Ukrajině hned, jak to bude možné. Nicméně vzhledem k této situaci v Polsku a České republice můžeme mezi našimi klienty zaznamenat nejistotu. Také nárůst nákladů na palivo a energii, který se projevuje i v jiných odvětvích, může způsobit komplikace v rámci plánovaných investic. Jsme si vědomi, že situace je složitá, ale i přesto věříme, že se vše v Evropě stabilizuje a nakonec se vrátíme k situaci před válkou na Ukrajině a pandemií COVID-19.

(Původní text vyšel na serveru www.obiekty.org, otázky pokládal Krzysztof Kogut)

Další články

Hokejový fanda, majitel stovek knih a srdcař? To je Lukáš Bajgar

Lukáš zastává pozici Group Compliance Manager pro skupinu OKIN a současně je hlavní kontaktní osobou pro oblast ESG. To je skutečně široký záběr v rámci jedné pozice,...

Moderní facility management je plný technologií

Pokud se dnes řekne výraz moderní facility management, každý si může představit mnoho různých věcí. Někteří si představí i poměrně ne příliš „sexy“ obor, který se stará...

Co spojuje OKIN Facility a European Customer Synergy?

European Customer Synergy (ECS) je sdružení facility management poskytovatelů a evropský leader v oblasti těchto služeb s více než 400 pobočkami ve 41 evropských zemích....