OKIN Facility CZ

DRIVE! – Project DRIVE!

View More

OKIN Facility Has DRIVE!

Internal advanced real-time task management system

Work With Us

DRIVE! Aplikace

OKIN FACILITY se zaměřuje na řízené zvyšování produktivity práce ve všech technických projektech, které máme po celé Evropě. Aplikace, která nám umožňuje sledovat a řídit všechny technické činnosti, se nazývá DRIVE! Nejprve se provádí podrobná pasportizace všech objektů a instalací a poté se do systému zaznamenávají všechny související preventivní činnosti. Všechny ad hoc požadovaky řešeny prostřednictvím našeho interního systému Help Desk, který je také součástí služby DRIVE!

Aplikace DRIVE! je přizpůsobena potřebám OKIN FACILITY na základě dlouholetých zkušeností v oblasti facility managementu.

Více novinek

DRIVE! – Project DRIVE!

View More

OKIN Facility Has DRIVE!

Internal advanced real-time task management system

Work With Us

DRIVE! – Download Buttons

Facebook LinkdIn Email