OKIN Facility CZ

DRIVE! – Project DRIVE!

OKIN FACILITY Má Drive!

Interní vyspělý systém správy činnistí v reálném čase

kontaktujte nás

DRIVE! Aplikace

OKIN FACILITY se zaměřuje na řízené zvyšování produktivity práce ve všech technických projektech, které máme po celé Evropě. Aplikace, která nám umožňuje sledovat a řídit všechny technické činnosti, se nazývá DRIVE! Nejprve se provádí podrobná pasportizace všech objektů a instalací a poté se do systému zaznamenávají všechny související preventivní činnosti. Všechny ad hoc požadovaky řešeny prostřednictvím našeho interního systému Help Desk, který je také součástí služby DRIVE!

Aplikace DRIVE! je přizpůsobena potřebám OKIN FACILITY na základě dlouholetých zkušeností v oblasti facility managementu.

Více novinek

DRIVE! – Project DRIVE!

OKIN FACILITY Má Drive!

Interní vyspělý systém správy činnistí v reálném čase

kontaktujte nás

DRIVE! – Download Buttons

Facebook LinkdIn Email