OKIN Facility CZ

Security Services

Služby Ostrahy

Cílem OKIN FACILITY je chránit nejen nemovitosti našich klientů, ale také zabezpečen ínformací, kterou jsou nám předávány. Zajišťujeme ochranu dat, informací a informačních systémů. Naše služby přizpůsobujeme současným hrozbám a optimalizujeme související náklady.

Přínosy:

  • Chráníme majetek zákazníka, život a zdraví zaměstnanců zákazníka.
  • Zajistíme ochranu informací, dat a informačních systémů.
  • Služby přizpůsobujeme aktuálním hrozbám, čímž optimalizujeme náklady.
  • Školíme personál zákazníků v potřebných oblastech bezpečnosti.

Více novinek

Security Services

Facebook LinkdIn Email