OKIN Facility CZ

Technical Services

Technické Služby

OKIN FACILITY řídí všechny procesy, shromažďuje data a plánuje efektivní provoz všech technických operací na území svých zákazníků. Transparetně sledujeme veškeré náklady, požadavky a provedené úkoly. Všechny procesy jsou zjednodušeny tak, aby se redukovaly související náklady. Poskytujeme služby prostřednictvím 24/7 “mobilní údržby”. Riziko neočekávaných výpadků je minimalizováno. Nabízíme výhody centralizace nákupu – snižování nákladů na materiál a služby.

Přínosy:

  • Řídíme procesy, sbíráme data a plánujeme činnosti.
  • Transparentně sledujeme náklady, požadavky a provedené úkony.
  • Zefektivňujeme procesy a snižujeme stávající náklady.
  • Zajišťujeme služby systémem „mobilní údržba“ (snížení zdrojových nákladů, služba 24/7).
  • Snižujeme rizika nenadálých výpadků.
  • Nabízíme výhody centralizovaného nákupu – snižujeme náklady na materiál i služby.

Více novinek

Technical Services

Facebook LinkdIn Email