OKIN Facility CZ

Revision / Legal Inspection

Revize a zákonné prohlídky

V této oblasti poskytuje OKIN FACILITY komplexní legislativní podporu. Mezi služby související s právní kontrolou patří revize a správa technického vybavení bez omezení. OKIN FACILITY zastupuje provozovatele vyhrazeného technického zařízení před orgány státní správy.

Přínosy:

  • Profesionální technické audity.
  • Komplexní legislativní podpora a servis včetně tvorby provozní dokumentace.
  • Revize a správa technických zařízení bez omezení.
  • Odborný program školení obsluh všech vyhrazených technických zařízení.
  • Výkon osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení.
  • Převzetí odpovědnosti za provoz vyhrazených technických zařízení.
  • Zastupujeme provozovatele VTZ před orgány státní správy (OIP, SHZ, ČOI atp.).
  • Certikace prohlášení o shodě „CE“.

Více novinek

Revision / Legal Inspection

Facebook LinkdIn Email