OKIN Facility CZ

OSH / Fire Protection / Environment

PO / BOZP / Ochrana životního prostředí

OKIN FACILITY poskytuje komplexní řešení v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Jednáme v souladu se všemi příslušnými zákonnými požadavky a v souladu s místními normami. Všechny požadavky řeší naši odborníci, kteří mají mnohaleté zkušenosti v oboru. Zastupujeme klienty při jednáních se státními úřady (Krajský inspektorát práce, Krajský zdravotní úřad, Hasičský záchranný sbor, Inspekce životního prostředí a další).

Přínosy:

  • Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí.
  • Ochráníme vás před sankcemi ze strany kontrolních orgánů.
  • Postupujeme v souladu s platnými zákonnými požadavky, nejnovějšími poznatky v oboru a v souladu s normami ČSN, ISO, OHSAS a navazujícími předpisy.
  • Veškerou problematiku zajišťujeme vlastními odborníky s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oboru.
  • Naše činnost je komplexní a ekonomicky vyvážená dle potřeby klienta.
  • Zastoupíme klienta při jednání s orgány státní správy (Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Česká inspekce životního prostředí a další.

Více novinek

OSH / Fire Protection / Environment

Facebook LinkdIn Email