OKIN Facility CZ

Energy Services

Energetické Služby

Naši specialisté jsou schopni zredukovat spotřebu energie u projektů o které se staráme. OKIN FACILITY aktivně hledá příležitosti dosažení úspor ve všech provozních nákladech.

Přínosy:

  • Výrazně snížíme spotřebu a platby za energie.
  • Aktivně hledáme úspory v provozu.
  • Díky preventivnímu měření a dálkovému monitoringu vyloučíme neplánované odstávky.

Více novinek

Energy Services

Facebook LinkdIn Email