BOZP / PO / životní prostředí

BOZP / PO / životní prostředí

Motto: Rizikům umíme efektivně předcházet.

Přínosy:
Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí.
Ochráníme vás před sankcemi ze strany kontrolních orgánů.
Postupujeme v souladu s platnými zákonnými požadavky, nejnovějšími poznatky v oboru a v souladu s normami ČSN, ISO, OHSAS a navazujícími předpisy.
Veškerou problematiku zajišťujeme vlastními odborníky s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oboru.
Naše činnost je komplexní a ekonomicky vyvážená dle potřeby klienta.
Zastoupíme klienta při jednání s orgány státní správy (Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Česká inspekce životního prostředí a další.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP – OHSAS 18001

Nastavíme systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • Provedeme vstupní audit a vyhodnotíme stávající podmínky bezpečnosti práce.
 • Provedeme roční prověrky bezpečnosti práce, včetně navržení opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
 • Zpracujeme kompletní dokumentaci bezpečnosti práce, jako jsou např. kategorizace práce, tematické plány školení, směrnice pro řízení bezpečnosti práce, pro přidělování ochranných pomůcek atd.
 • Proškolíme všechny zaměstnance.
 • Vyhledáme a identifikujeme rizika – zpracujeme analýzu rizik.
 • Zpracujeme kategorizaci práce.
 • Metodicky pomůžeme při řešení pracovních úrazů.
 • Na stavbách zajistíme funkci koordinátora BOZP.

Požární ochrana

Nastavíme systém požární ochrany:

 • Provedeme vstupní audit a vyhodnotíme stávající podmínky zabezpečení požární ochrany.
 • Zpracujeme požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ).
 • Provedeme kontroly provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.
 • Zpracujeme předepsanou dokumentaci požární ochrany – začlenění provozovaných činností, požární řády, řády ohlašovny požárů, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů (DZP), vedení požární knihy.
 • Provedeme preventivní požární prohlídky včetně navržení opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
 • Proškolíme zaměstnance o požární ochraně, obsluhu ohlašovny požárů a provedeme odbornou přípravu členů požárních preventivních hlídek a preventistů požární ochrany.

Ochrana životního prostředí – EMS

Nastavíme systém ochrany životního prostředí:

 • Provedeme vstupní audit a vyhodnotíme stávající podmínky v oblasti životního prostředí.
 • Zpracujeme havarijní plány.
 • Zpracujeme provozní řády.
 • Zpracujeme vnitřní směrnice.
 • Zajistíme monitorování úrovně životního prostředí formou interních auditů.
 • Proškolíme zaměstnance v oblasti životního prostředí.
 • Komplexně vyřešíme problematiku odpadového hospodářství.
 • Povedeme průběžnou evidenci odpadů.
 • Zajistíme povolení k provozování stacionárního zdroje.
 • Zpracujeme pravidla pro používání chemických látek a směsí.
 • Zajistíme hlášení do Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP).

Fotogalerie

Naši klienti

  • AHOLD
  • Ball
  • ČEZ
  • Honeywell
  • Hornbach
  • JTI
  • Komerční banka
  • Mondelez
  • Stop Shop
  • NIKE
  • Office Depot
  • Philip Morris
  • Unicredit

  Kontaktujte nás

  Kontaktní formulář
  • Kde nás najdete?
  • Průmyslový park HARFA
   Poděbradská 540/26
   190 00 Praha 9

  • Další kontakty
  AHOLD
  Ball
  ČEZ
  Honeywell
  Hornbach
  JTI
  Komerční banka (CZ)

  Czech Republic,
  člen skupiny Société Générale

  • FM a úklidové služby pro region PRAHA a region JIH (Jižní Čechy a Jižní Morava)
  • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
  • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
  • Smlouvy na dobu 3 let s opčním právem
  • Správa více jak 150 poboček
  • Komerční banka, a.s. vypsala výběrové řízení na nového dodavatele služeb facility managementu a úklidových služeb z důvodu uplynutí doby předchozího smluvního období.
  • Je zde několik hlavních důvodů pro úspěch společnosti OKIN ve výběrovém řízení:
  • Dobré podmínky při poskytování služeb
  • Nabídka opravdu inovativního řešení v porovnání s ostatními účastníky.
  • Dlouhodobý vztah na všech úrovních
  • Schopnost OKIN nabízet speciální řešení na míru splňující očekávání klienta týkající se organizační struktury, řízení služeb, atd.

  Služby facility managementu

  • Služby pro zajištění komplexní správy: technická správa budov, správa revizí, odborných prohlídek a technické dokumentace, správa pasportů budov, zajištění oprav a úprav, havarijní služba, PO a BOZP, administrativní činnosti podporující bankovní provoz atd.

  Úklidové služby

  • Vnitřní úklidy
  • Venkovní úklidy
  • Dodávky a doplňování hygienických prostředků
  Mondelez (BG)
  • Dva výrobní závody – káva a čokoláda
  • 800 zaměstnanců
  • 30.000 metrů čtverečních
  • Spolupráce s OKIN FACILITY od února 2010
  • Malá smlouva pro úklidové služby ve výrobně kávy byla časem rozšířena a v současné době máme IFM smlouvu, která vyprší v roce 2017
  • Hodnocení kvality je zajištěno SLA & KPI
  • Mondelez měl několik dodavatelů pro různé FM služeb ( cca 30) + osoby samostatně výdělečně činné
  • Příliš mnoho lidských zdrojů bylo přiděleno na správu všech souvisejících FM služeb
  • Postupné začlenění nových služeb (s finančním přínosem pro klienta)
  • Na základě IFM řešení Mondelez snížil počet odpovědných osob na své straně
  • OKIN představil IFM možnosti v Mondelez továrnách v Bulharsku;
  • Technická správa budov a zařízení
  • Bezpečnostní služby
  • Terénní úpravy a péče o zeleň
  • Odpadový management
  • Prádelní služby
  • Cateringové služby- od srpna 2015
  • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
  • Úklid interiéru a exteriéru
  • Odklízení sněhu / zimní servis
  • Hubení škůdců
  • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
  • Interní pošta – od srpna 2015
  Stop Shop (SK)

  IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

  • Komerční objekty
  • 6 objektů Stop Shop
  • 31 942 metrů čtverečních pronajímatelné plochy
  • 55 605 metrů čtverečních parkoviště a zeleně
  • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1.1.2013
  • Smlouva na 3 roky s možností prodloužení
  • Hodnocení kvality je zajišťována SLA
  • Žádné požadavky pro inventurní systém
  • Žádný systém pro záznamová zařízení u jednotlivých objektů
  • OKIN představil IFM rozsah
  • Úspěšně poradenství při ošetření zeleně
  • OKIN představil PSI, Help Desk
  • Rozšíření počtu objektů po výběrovém řízení
  • Krajinné úpravy a péče o zeleň
  • Technická správa budov a zařízení
  • Energetický management, dálkový monitoring spotřeby
  • Odpadové hospodářství, ekologické služby
  • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
  • Úklid interiéru a exteriéru
  • Odklízení sněhu / zimní servis
  • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
  • Bezpečnostní služby včetně vzdáleného řízení dispečerem
  NIKE
  Office Depot
  Philip Morris
  Unicredit
  Významná finanční instituce (PL)
  • Celosvětově vedoucí společnost v bankovním segmentu
  • Mezinárodní smlouva přes ECS a CBRE
  • Obsáhlý úklid, denní služba, péče o zeleň
  • 4 kanceláře ve Vratislavi a 1 ve Varšavě
  • Přes 2000 zaměstnanců
  • 35.000 metrů čtverečních
  • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1. ledna 2015
  • 55 zaměstnanců OKIN
  • Klient si nebyl vědom stávajících postupů luxusnějších FM společností
  • Každá z 5 kanceláří řízena samostatně bez interakce & synergie
  • Neuspokojivá úroveň dodaných služeb
  • Místní poskytovatel služeb s nedostatečným čistícím procesem
  • Nesprávné pracovní smlouvy vyhýbající se zákonným srážkám
  • Nedostatek projektového vedení
  • Prezentace řešení uplatňující normy OKINU sloučené s požadovanými postupy
  • Nepřetržitá analýza
  • Konstrukce projektové organizační struktury a komunikační model zajišťující správné postupy řízení
  • Přechod projektu a aplikace procesů
  • Důkladné řešení každé aktivity
  • Komplexní správa všech míst
  • Snížení celkového počtu FTE umožňující zvyšovaní platů pracovníků v úklidu
  • Motivace a zvýšení produktivity ve všech oblastech služeb:
   • Úklid kanceláří
   • Denní služba
   • Čištění oken a hloubkové čištění
   • Odpadový management (běžné i důvěrné materiály)
   • Správa zeleně
   • Další technická údržba