Revize a zákonné prohlídky

Revize a zákonné prohlídky

Motto: Jsme lídrem v oblasti revizí a provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ).

Přínosy:
Profesionální technické audity.
Komplexní legislativní podpora a servis včetně tvorby provozní dokumentace.
Revize a správa technických zařízení bez omezení.
Odborný program školení obsluh všech vyhrazených technických zařízení.
Výkon osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení.
Převzetí odpovědnosti za provoz vyhrazených technických zařízení.
Zastupujeme provozovatele VTZ před orgány státní správy (OIP, SHZ, ČOI atp.).
Certifikace prohlášení o shodě „CE“.

Revize není pouze zákonem požadovaný drahý papír. Zajistíme pro vás komplexní služby v oblasti revizí a zákonných prohlídek na zařízení včetně:

 • Kvalifikované evidence termínů revizí v závislosti na vašem provozu
 • Zajištění a vlastní provádění revizí ve stanoveném rozsahu
 • Archivace podepsaných revizních zpráv v provozním systému

Kmenovými zaměstnanci provádíme revize, kontroly, zkoušky a inspekce:

 • Elektrických zařízení bez omezení napětí a prostředí
 • Plynových zařízení bez omezení
 • T lakových zařízení bez omezení
 • Zdvihacích zařízení bez omezení vyjma výtahů
 • Kontroly regálových systémů
 • Kontroly ocelových konstrukcí
 • Kontroly a ověření strojních zařízení
 • Kontroly hydraulických a pneumatických agregátů
 • Kontroly klimatizací

Tvorba provozní dokumentace

 • Zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů a řádů
 • Zpracování řádu preventivní údržby
 • Tvorba a aktualizace protokolů o určení vnějších vlivů
 • Tvorba návodů k obsluze strojních zařízení
 • Analýza rizik na strojních zařízeních
 • Tvorba protokolu prohlášení o shodě „CE“ pro provozovatele zařízení
 • Tvorba systému bezpečné práce
 • Tvorba DOPV (dokumentace o prostředí výbuchu)

Školení obsluh

 • Školení obsluh vyhrazených technických zařízení, topičů a kotelníků

Odstraňování závad nalezených při revizních činnostech

 • Odstraňování závad nalezených při revizních činnostech
 • Odstranění závad na všech vyhrazených technických zařízeních
 • Odstranění závad na ostatních zařízeních (ocelové konstrukce, spalinové cesty, slaboproudé systémy…)
 • Návrh dlouhodobých řešení v závislosti na finanční náročnosti oprav

Výkon osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení

Osoba odpovědná za VTZ je jmenována provozovatelem jmenovací listinou či plnou mocí. Na základě této listiny přejímá zodpovědnost za VTZ ve znění NV 101/2005 Sb., ČSN EN 501 10 – 1 ed. 2 čl. 4.3, ČSN EN 1775 ed. 2 čl. 8.1.1, ČSN 69 0012, příloha 1, čl. II., odst. 3 písm. b) a ČSN ISO 12480-1 čl. 5.2.

 • Dohled nad systémem zpracovávání revizí a odstraňování závad
 • Dohled a kontrola nad provozem VTZ a strojů
 • Koordinace prací na VTZ
 • Dohled nad plány a provádění preventivní údržby
 • Sledování a vyhledávání rizik dle zákoníku práce na VTZ
 • Dohled nad platností právních předpisů a jejich aktualizace
 • Supervize činností revizních techniků
 • Školení a vzdělávání obsluh VTZ vč. školení odborné způsobilosti
 • Pravidelný reporting vedení společnosti s ohledem na bezpečnost VTZ
 • Zastupování provozovatele při kontrolách úřadů státní správy
 • Součinnost s provozovatelem při certifikaci bezpečného podniku
 • Zpracovávání a aktualizace provozní dokumentace
 • Hlášení dle vyhl. 73/2010 Sb. na TIČR
 • Oponentura projektovým a investičním činnostem (VTZ) na straně provozovatele

Projekční činnost

 • Projekční činnost na vyhrazených technických zařízeních

Revize vyhrazených a určených elektrických technických zařízení v působnosti TIČR, DÚ a ČBÚ

 • Revize vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů dle vyhl. 73/2010 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a všech dalších předpisů v platném znění
 • Revize spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2 v platném znění
 • Kontroly a ověření strojních zařízení dle ČSN EN 602 04-1, ed.2 v platném znění
 • Revize svářeček dle ČSN 604 79 v platném znění
 • Kontroly rozvoden VN vč. kontrol transformátorů dle ČSN 33 3210 v platném znění
 • Revize a kontroly na UTZ (určená technická elektrických zařízení – drážní zařízení) dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění
 • Revize a kontroly elektrických zařízení pod dohledem Českého báňského úřadu

Revize vyhrazených a určených plynových technických zařízení v působnosti TIČR a DÚ

 • Odborné prohlídky kotelen dle vyhl. 91/1993 Sb. v platném znění
 • Revize a kontroly plynových zařízení dle vyhl. 85/1978 Sb., vyhl. 21/1979 Sb. a NV č. 352/2000 Sb., ČSN 38 6405 a ČSN EN 12 186 v platném znění
 • Revize a kontroly na UTZ (určená technická plynová zařízení – drážní zařízení) na všech UTZ dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění
 • Měření účinnosti kotlů dle vyhl. 194/2013 Sb. v platném znění

Revize vyhrazených tlakových technických zařízení v působnosti TIČR a ČBÚ

 • Revizí tlakových nádob dle ČSN EN 69 0012 a vyhl. ČÚBP č. 18/1979 Sb. v platném znění
 • Revize a kontroly na UTZ (určená technická tlakových zařízení – drážní zařízení) na všech UTZ dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění
 • Zkoušky pojišťovacích ventilů na zkušební stolici
 • Kontroly a kalibrace manometrů

Revize vyhrazených a určených zdvihacích technických zařízení v působnosti TIČR, DÚ a ČBÚ

 • Revizí a inspekce zdvihacích zařízení dle vyhl. ČÚBP č.19/1979 Sb., ČSN 270142 a ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 9927-1 v platném znění
 • Zvláštní posouzení zdvihadel dle ČSN ISO 12480-2 v platném znění
 • Kontroly vázacích prostředků
 • Revize, kontroly a zkoušky výtahů dle ČSN 27 4002, 27 4007 v platném znění

Revize, kontroly a zkoušky slaboproudých systémů

 • Revize, kontroly a zkoušky kamerových systémů CCTV, docházkových systémů EDS, ACS a zabezpečovacích systémů EZS, zkoušky provozuschopnosti a funkční zkoušky EPS

Spalinové cesty a komíny

 • Kontroly a revize spalinových cest a komínů dle NV 91/2010 a ČSN 13 084 v platném znění

Ocelové konstrukce a regálové systémy

 • Kontroly ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090, ČSN EN 1990 a ČSN 73 2604 v platném znění
 • Kontroly a revize regálů a regálových systémů

Fotogalerie

Naši klienti

  • AHOLD
  • Ball
  • ČEZ
  • Honeywell
  • Hornbach
  • NIKE
  • JTI
  • Komerční banka
  • Mondelez
  • Stop Shop
  • Office Depot
  • Philip Morris
  • Unicredit

  Technické služby

  Technické služby

  Motto: Budova je jako lidské tělo. Má vnitřní orgány – technologie i svou kůži – skelet, o které je třeba pravidelně a dobře pečovat. Při správném zacházení budova dlouhodobě dobře slouží. V OKIN FACILITY víme, co vaše budova potřebuje k dobrému a dlouhému životu a rádi se o její životnost postaráme za vás.

  Přínosy:
  Řídíme procesy, sbíráme data a plánujeme činnosti.
  Transparentně sledujeme náklady, požadavky a provedené úkony.
  Zefektivňujeme procesy a snižujeme stávající náklady.
  Zajišťujeme služby systémem „mobilní údržba“ (snížení zdrojových nákladů, služba 24/7).
  Snižujeme rizika nenadálých výpadků.
  Nabízíme výhody centralizovaného nákupu – snižujeme náklady na materiál i služby.

  Technická administrativa

  „Bez lejster se to neobejde.“

  • vedení a aktualizace technické a provozní dokumentace
  • elektronický systém komunikace a sledování požadavků
  • zpracování a pravidelná aktualizace plánů údržby
  • stanovení ročních provozních nákladů objektu
  • návrhy optimalizací provozních nákladů
  • zastupování klienta vůči třetím stranám

  Havarijní služba

  „Krizové chvíle nevyhledáváme, ale umíme je řešit.“

  • nepřetržitá pohotovostní služba včetně dnů pracovního volna a státem uznaných svátků
  • zásah – odstranění havárie do smluveného časového limitu
  • vypracování dokumentace ohlášených poruch, vypracování protokolu o odstranění poruchy
  • zabránění ohrožení zdraví a života osob v objektu
  • zabránění vzniku větších, případně následných škod na majetku
  • odstranění příčiny poruchy v nezbytném rozsahu

  Údržba objektů a TZB:

  „Preventivní údržba a monitoring stavu objektů – váš nejlevnější způsob, jak odstranit havárii – nedat jí příležitost.“

  • evidence závad
  • servisní činnost včetně náhradních dílů
  • běžná denní údržba a kontrola objektu a technických zařízení
  • optimalizace provozu technologií

  Fotogalerie

  Naši klienti

   • AHOLD
   • Ball
   • ČEZ
   • Honeywell
   • Hornbach
   • JTI
   • Komerční banka
   • Mondelez
   • Stop Shop
   • NIKE
   • Office Depot
   • Philip Morris
   • Unicredit

   Úklidové služby

   Úklidové služby

   Motto: Našim klientům vytváříme čisté a příjemné prostředí, ve kterém je radost pracovat.

   Přínosy:
   Námi uklizené prostory voní, zákazník má dokonalý servis.
   Centrálním nákupem snižujeme náklady na chemii, hygienický materiál atd.
   Úklidy umíme poskytovat i ve 100% ekologické variantě.

   Vnitřní úklidy

   • úklidové práce dle parametrů jednotlivých prostor (mokré čištění, suché stírání prachu a pavučin, luxování, desinfekce)
   • dodávky a doplnění hygienického materiálu (toaletní papíry, mýdla, ručníky, vůně do rozprašovačů, desinfekční tablety)
   • denní servis
   • speciální čištění – nestandardní povrchy (anti-elektrostatické povrchy, silná znečištění)
   • speciální čištění – potravinářské provozy

   Vnější úklidy

   • zimní údržba venkovních ploch (odstraňování sněhu a zmrazků, solení a inertní posyp pochozích ploch, odvoz sněhu, sněhová pohotovost)
   • úklid pochozích komunikací (zametání, sběr odpadků, odstranění spadaného listí)
   • čištění střech, fasád a prosklených částí budov (včetně výškových prací)
   • odstraňování graffiti a žvýkaček

   Údržba zeleně

   • běžná péče o zeleň (sekání trávy včetně odvozu, údržba okrasných keřů, stromů, údržba květinových záhonů)
   • profesionální poradenství v oblasti výsadby a údržby zeleně (renovace starých i modelace nových okrasných zahrad a zelených ploch včetně instalace doplňků)
   • péče o pokojové květiny (údržba, zalévání, hnojení, výsadba, včetně profesionálních návrhů na obnovení zeleně ve vnitřních prostorách)
   • dodávky květin (živých – řezaných i suchých – vázaných)

   Kávový servis a garance trvale uklizených prostor

   • obsluha konferenčních místností při jednáních
   • průběžný úklid nečistot v zasedacích místnostech a okolí
   • úklid a sběr nádobí z konferenčních místností po ukončení porad a schůzek
   • pravidelný úklid kuchyněk a odpočinkových místností
   • sběr a mytí nádobí

   Technologický úklid

   • obsluha konferenčních místností při jednáních
   • suché čištění
   • čištění suchým ledem
   • čištění tlakovou parou „suchá pára“
   • čištění tlakovou vodou i tlakovým vzduchem
   • odsávání speciálními průmyslovými vysavači
   • chemické čištění vysoce účinnými biologicky odbouratelnými přípravky
   • čištění vnitřních částí strojních zařízení a technologických rozvodů (vzduchotechnika, klimatizace)
   • čištění provozů s výskytem nebezpečných látek

   Program GREEN

   • ekologicky šetrné úklidové prostředky s příslušnými atesty a certifikáty
   • přesné dávkování použitých prostředků dle doporučení
   • třídění odpadu
   • pronájem odpadových nádob pro tříděný odpad.
   • použití 100% recyklovaného spotřebního hygienického materiálu

   Fotogalerie

   Naše klienti

    • AHOLD
    • Ball
    • ČEZ
    • Honeywell
    • Hornbach
    • JTI
    • Komerční banka
    • Mondelez
    • Stop Shop
    • NIKE
    • Office Depot
    • Philip Morris
    • Unicredit

    Bezpečnostní služby

    Bezpečnostní služby

    Motto: Ochráníme vaše informace, majetek, zdraví i život.

    Chráníme majetek zákazníka, život a zdraví zaměstnanců zákazníka.
    Zajistíme ochranu informací, dat a informačních systémů.
    Služby přizpůsobujeme aktuálním hrozbám, čímž optimalizujeme náklady.
    Školíme personál zákazníků v potřebných oblastech bezpečnosti.

    Poskytujeme komplexní bezpečnostní služby v oblastech:

    Ochrana dat a informací

    • bezpečnost a ochrana informačních systémů
    • ochrana informací a informačních technologií
    • ochrana přenosů a komunikačních cest
    • ochrana know-how

    Ochrana majetku

    • preventivní ochranná opatření
    • analýza a hodnocení rizik, protiopatření
    • řízení bezpečnosti a rizik
    • bezpečnostní projekty

    Ochrana zdraví a života osob

    • hodnocení zdravotních rizik
    • organizační a preventivní opatření
    • bezpečnostní školení a zdokonalování
    • aktualizace a modernizace bezpečnostních parametrů

    Tyto služby jsou vykonávány prostřednictvím:

    Fyzického zabezpečení

    • pracovníky ostrahy, recepcí, velínů
    • bezpečnostními a technickými prvky a zařízeními
    • nastavenými funkčními procesy a procedurami

    Logické ochrany

    • zajištěním věrnosti, dostupnosti a integrity informací
    • identifikací a autentizací oprávněných uživatelů
    • řízením přístupů a oprávnění

    Personálního zabezpečení

    • výběrem a zaškolením pracovníků
    • provedením screeningu, vettingu
    • integritou zaměstnanců

    Fotogalerie

    Naše klienti

     • AHOLD
     • Ball
     • ČEZ
     • Honeywell
     • Hornbach
     • JTI
     • Komerční banka
     • Mondelez
     • Stop Shop
     • NIKE
     • Office Depot
     • Philip Morris
     • Unicredit

     Energetické služby

     Energetické služby

     Motto: Energie jsou drahé a my svým klientům umíme ušetřit vysoké částky.

     Přínosy:
     Výrazně snížíme spotřebu a platby za energie.
     Aktivně hledáme úspory v provozu.
     Díky preventivnímu měření a dálkovému monitoringu vyloučíme neplánované odstávky.

     Aktivní energetický management

     • Proces řízení energetických potřeb klienta v oblasti výroby, distribuce a spotřeb energií.
     • Trvalé sledování, vyhodnocování a řízení provozu.
     • Hlavním cílem je zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu při pokrytí všech energetických potřeb klienta.

     Optimalizace smluvních vztahů s dodavateli energií

     • Výběr vhodného dodavatele energie a sjednání podmínek dodávky.
     • Kontrola naměřených hodnot a porovnání se sjednanými hodnotami.
     • Predikce maxim, optimalizace dokupovaných měsíčních kapacit.
     • Měsíční/roční sjednání dokupů rezervovaných kapacit.
     • Minimalizace sankcí a penalizací spojených s nákupem energií.

     Dálkový monitoring technologií

     • On-line data poskytují možnost kratší reakční doby na zjištění nestandardních stavů.
     • Sběr dat ze všech datových bodů – okamžité odběry el. energie, sledování účiníku, poruchové stavy, apod.
     • Monitoring výroby – např. hodinová, směnová vyhodnocení energetického hospodářství podniku.
     • Historické a reálné trendy – operativní grafické zobrazení snímaných údajů.

     Termografická měření

     • Preventivní měření umožňuje zaměřit se na předem vytipovaná místa, cílený zásah je ve výsledku levnější.
     • Při zjištění vážné závady je reakce okamžitá bez rizika havárie.
     • Měření rozvodů elektřiny, potrubních tras, strojů, staveb.

     Analýzy elektrických sítí (VN, NN)

     • Měření a prevence je jedna z cest k úsporám.
     • Zvyšování spolehlivosti elektrických zařízení.
     • Předcházení haváriím.

     Technické posudky, studie, koncepční návrhy

     • Odborné posouzení technického stavu zařízení v rozsahu určeném zákazníkem, vedoucí k energetickým úsporám nebo ke zvýšení spolehlivosti.
     • Obsahuje popis návrhu změn, nutné investice, úsporu a návratnost investice.

     Energetické projekty se zaručenou úsporou

     • Garantujeme klientovi úsporu energií.
     • Projekty rekonstrukce osvětlení, měření a regulace, vytápění, rekuperace energie, kogenerace, apod.
     • Díky trvalému monitoringu, navrhujeme neustálou optimalizaci provozu.

     Energetické audity (EA), průkazy budov (PENB)

     • Povinnost zpracovat EA a PENB je dána zákonem.
     • EA a PENB jsou zdrojem velmi hodnotných informací a mohou být vhodným východiskem pro realizaci energeticky úsporných projektů.
     • ČSN EN ISO 50001 – systém managementu hospodaření s energií.

     Fotogalerie

     Naši klienti

      • AHOLD
      • Ball
      • ČEZ
      • Honeywell
      • Hornbach
      • JTI
      • Komerční banka
      • Mondelez
      • Stop Shop
      • NIKE
      • Office Depot
      • Philip Morris
      • Unicredit

      Výrobní údržba a služby

      Výrobní údržba a služby

      Motto: Jste si jisti, že víte, jakou barvu má vaše podlaha? My vám ji ukážeme. Neexistuje špína, kterou bychom nedokázali vyčistit.

      Přínosy:
      Specializované služby i pracovníky dodáváme dle potřeby i v nepravidelných intervalech.
      Nemusíte zaměstnávat specialisty po celý rok.
      Průběžně předkládáme návrhy inovací a nových technologických postupů, které by mohly najít uplatnění ve vaší výrobě.

      Technologický úklid

      Vyrábíte specializované produkty? Potřebujete vyčistit turbíny, válce, dopravní pásy, pojezdové plošiny, lisovací formy apod.? Dokonale, bezpečně a technologicky správně vyčistíme veškeré nestandardní plochy a typy prostředí

      • technická podlaží výrobních areálů, včetně jednotlivých komponentů výrobních linek
      • strojovny a specifická technologická zařízení budovy i výrobní linky
       vzduchotechniky
      • kompresorovny
      • kotelny
      • rozvody výrobních médií ve výrobních halách
      • výrobní linky při odstávkách
      • dešťové svody
      • fasády a pláště budovy
      • podstropní prostory
      • manipulační zařízení (kolejnice, posuvné systémy)
      • prostory kabeláží (odkrytí, vysátí prachu, zakrytí)
      • podhledy, větráky, svítidla, kryty, vrata a plošiny
      • podlahové plochy včetně chemické likvidace technologických skvrn a uniklých chemikálií
      • potrubí, turbíny, varny a ostatní zařízení
      • nedostupné plochy z plošin, lan, horolezeckých úvazků (podstropní technologie, obložení stěn, regálové plochy apod.)

      Našimi běžnými technologickými postupy jsou:

      • suché čištění
      • čištění tlakovou parou „suchá pára“
      • čištění suchým ledem
      • čištění tlakovou vodou i tlakovým vzduchem
      • odsávání speciálními průmyslovými vysavači
      • chemické čištění vysoce účinnými biologicky odbouratelnými přípravky
      • čištění vnitřních částí strojních zařízení a technologických rozvodů (vzduchotechnika, klimatizace)
      • čištění provozů s výskytem nebezpečných látek
      • instalace kontrolních a vstupních otvorů

      Paletové hospodářství

      • vedení a evidence zásoby palet (paletová konta)
      • zajišťování dostatečné zásoby palet k dispozici
      • zajišťování oprav EUR palet
      • likvidace neopravitelných (nevratných) palet
      • dodávky nových palet

      Údržba konvenčních strojů, CNC strojů a výrobních linek

      • zajištění údržby, prohlídek a kontrol všech strojů a zařízení
      • zajištění náhradních dílů a materiálu pro tyto činnosti
      • zpracování a aktualizace harmonogramu preventivních prohlídek proaktivní diagnostika (sledování výkonu, vibrační analýza, analýza olejů a maziv)
      • termografie (srovnávací analýzy komparativních prvků) udržování technické a provozní dokumentace zařízení zajišťování technických a cenových nabídek a jejich vyhodnocování při realizaci rozsáhlejších oprav
      • sledování a vyhodnocování nákladů na životní cyklus strojů a zařízení
      • sledování a vyhodnocování indikátorů výkonnosti údržby a předkládání návrhů na zlepšení
      • spolupráce při stanovení způsobilosti stroje a způsobilosti procesu v rámci systému QMS
      • spolupráce při změnách dispozic výrobních zařízení

      Řízení olejového hospodářství

      • nákup maziv, olejů a řezných kapalin (výběr dodavatele)
      • dodávky včetně distribuce ke strojům
      • likvidace odpadů v souladu s legislativou
      • tribotechnická diagnostika jako součást proaktivní údržby (rozbory vzorků, zjištění stavu maziv a stroje, doporučení dalšího postupu, trendová analýza)

      Fotogalerie

      Naši klienti

       • AHOLD
       • Ball
       • ČEZ
       • Honeywell
       • Hornbach
       • JTI
       • Komerční banka
       • Mondelez
       • Stop Shop
       • NIKE
       • Office Depot
       • Philip Morris
       • Unicredit

       Administrativní služby

       Administrativní služby

       Motto: Přívětivá, sympatická a profesionální recepční nebo asistentka – to je 50 % dobrého dojmu pro vás i pro vaše návštěvníky. Jsme si toho vědomi!

       Přístup
       Vždy dokonalý zástup – vaše recepce nebo podatelna nikdy nezůstane bez zaškolené obsluhy. Z našeho týmu osvědčených a zaškolených brigádníků vám kdykoli pošleme kvalitní zástup za nemoc, dovolenou nebo neplacené volno.
       Kostýmy na míru – naše recepční standardně oblékáme do reprezentativního oděvu.
       Dokonalé vystupování – všechny námi dodávané administrativní pozice absolvují školení komunikace a vystupování. Naše pracovníky namátkově kontrolujeme minimálně dvakrát ročně „mystery guest“ návštěvou.

       Provoz recepcí (3 úrovně kvality pracovníků)

       • A standard – top prostory (kvalita špičkové letušky)
        – perfektní AJ
        – znalost MS OFFICE
        – komunikativnost
        – kultivovanost
        – příjemný vzhled
        – jednotný kostým, halenka, korporátní doplňky
       • B standard – vstupní recepce
        – komunikativní AJ
        – znalost MS OFFICE
        – spolehlivost
        – příjemný vzhled i vystupování
        – oblečení dle požadavků z vlastního šatníku
       • C standard – vrátnice, vjezdy
        – základní použití nutných frází v AJ
        – uživatelská znalost PC
        – spolehlivost

       Poštovní služby

       • oběh denní pošty
       • provoz podatelny
       • zajištění interní, kurýrní pošty

       Služby autoprovozu

       • sledování termínů a koordinace garančních, servisních a technických prohlídek
       • zajištění mytí a interiérového čištění
       • drobná údržba (kontrola a doplnění provozních kapalin)
       • přezutí a uskladnění pneu
       • zajištění dálničních známek
       • příprava podkladů pro zajištění řešení pojistné události
       • párování dokladů za PHM s knihou jízd
       • rozúčtování dokladů na nákladová střediska klienta
       • zpracování podkladů pro srážky za soukromé kilometry a jejich předání účtárně
       • obsluha rezervačního systému referenčních automobilů pro oprávněné osoby klienta
       • vyhodnocování nákladů (využití provozovaných aut dle jednotlivých útvarů klienta)

       Služby archivu a spisové služby

       • zajištění chodu firemní spisovny (správa prostor spisovny, ukládání archivačních jednotek, správa elektronické evidence, evidence skartačních lhůt, zajištění fyzické skartace)

       Správa zasedacích místností

       • profesionální obsluha v zasedacích místnostech (příprava nápojů a občerstvení, distribuce objednaného občerstvení, sklizení nádobí a jeho mytí)
       • obsluha rezervačních systémů pro správu zasedacích místností (rezervace, registrace hostů, objednávky konferenčních materiálů)
       • správa a zabezpečení vybavení (audio-video, dataprojektory, tabule, flipcharty apod.)
       • správa skladu (objednávky zásob pro kuchyňky, monitoring spotřeby potravin a nápojů)

       Klíčové a kartové hospodářství

       • klíčové hospodářství (správa klíčového systému, výdej a správa klíčů, administrace předávání klíčů, objednávky nových klíčů, generální klíč)
       • kartové hospodářství (objednávky a výdej vstupních karet, zajištění vstupních povolení, předávání karet na základě protokolu a jejich zpětné odepsání po vrácení, sledování propadlých platností vstupů, administrace pokut za ztracené karty)

       Správa a inventarizace majetku

       • správa majetku (vedení účetní evidence majetku, zpracování převodek o přesunu, prodeji a odpisu majetku, nákup a objednávky nových kusů majetku, správa databází uměleckých děl, zajištění inventarizačních štítků, identifikace majetku štítky)
       • inventarizace majetku (personální zabezpečení inventarizačních komisí, zajištění čteček i potřebného SW, provedení fyzických inventarizací, načtení štítků majetku, zpracování listinné i elektronické verze inventurního soupisu, vytvoření inventarizačních protokolů, zajištění dohledávek nenalezeného majetku, párování přebytků s manky)

       Tiskové a kopírovací služby

       • správa dokumentů (tisk a kopírování, laminace, vazba, skenování dokumentů a ukládání do elektronického archivu, ruční skartování dokumentů)
       • správa tiskových a kopírovacích strojů (doplňování tonerů a papírů, pravidelná údržba, objednávky materiálů, servisních prohlídek a oprav kopírovacích strojů, výběr a nákup vhodných strojů)

       Management zásobování

       • zajištění oběhu skladovaných komodit (sklady občerstvení pro zasedací místnosti, sklady hygienického materiálu, zásoby kancelářských potřeb, sklady náhradních dílů apod.)
       • provozování skladů klienta (SW systém skladového hospodářství klienta či OKINu, administrativa příjmu a expedice zboží, fyzická manipulace s materiálem, hmotná odpovědnost za majetek klienta)

       Fotogalerie

       Naši klienti

        • AHOLD
        • Ball
        • ČEZ
        • Honeywell
        • Hornbach
        • JTI
        • Komerční banka
        • Mondelez
        • Stop Shop
        • NIKE
        • Office Depot
        • Philip Morris
        • Unicredit

        BOZP / PO / životní prostředí

        BOZP / PO / životní prostředí

        Motto: Rizikům umíme efektivně předcházet.

        Přínosy:
        Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí.
        Ochráníme vás před sankcemi ze strany kontrolních orgánů.
        Postupujeme v souladu s platnými zákonnými požadavky, nejnovějšími poznatky v oboru a v souladu s normami ČSN, ISO, OHSAS a navazujícími předpisy.
        Veškerou problematiku zajišťujeme vlastními odborníky s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oboru.
        Naše činnost je komplexní a ekonomicky vyvážená dle potřeby klienta.
        Zastoupíme klienta při jednání s orgány státní správy (Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Česká inspekce životního prostředí a další.

        Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP – OHSAS 18001

        Nastavíme systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

        • Provedeme vstupní audit a vyhodnotíme stávající podmínky bezpečnosti práce.
        • Provedeme roční prověrky bezpečnosti práce, včetně navržení opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
        • Zpracujeme kompletní dokumentaci bezpečnosti práce, jako jsou např. kategorizace práce, tematické plány školení, směrnice pro řízení bezpečnosti práce, pro přidělování ochranných pomůcek atd.
        • Proškolíme všechny zaměstnance.
        • Vyhledáme a identifikujeme rizika – zpracujeme analýzu rizik.
        • Zpracujeme kategorizaci práce.
        • Metodicky pomůžeme při řešení pracovních úrazů.
        • Na stavbách zajistíme funkci koordinátora BOZP.

        Požární ochrana

        Nastavíme systém požární ochrany:

        • Provedeme vstupní audit a vyhodnotíme stávající podmínky zabezpečení požární ochrany.
        • Zpracujeme požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ).
        • Provedeme kontroly provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.
        • Zpracujeme předepsanou dokumentaci požární ochrany – začlenění provozovaných činností, požární řády, řády ohlašovny požárů, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů (DZP), vedení požární knihy.
        • Provedeme preventivní požární prohlídky včetně navržení opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
        • Proškolíme zaměstnance o požární ochraně, obsluhu ohlašovny požárů a provedeme odbornou přípravu členů požárních preventivních hlídek a preventistů požární ochrany.

        Ochrana životního prostředí – EMS

        Nastavíme systém ochrany životního prostředí:

        • Provedeme vstupní audit a vyhodnotíme stávající podmínky v oblasti životního prostředí.
        • Zpracujeme havarijní plány.
        • Zpracujeme provozní řády.
        • Zpracujeme vnitřní směrnice.
        • Zajistíme monitorování úrovně životního prostředí formou interních auditů.
        • Proškolíme zaměstnance v oblasti životního prostředí.
        • Komplexně vyřešíme problematiku odpadového hospodářství.
        • Povedeme průběžnou evidenci odpadů.
        • Zajistíme povolení k provozování stacionárního zdroje.
        • Zpracujeme pravidla pro používání chemických látek a směsí.
        • Zajistíme hlášení do Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP).

        Fotogalerie

        Naši klienti

         • AHOLD
         • Ball
         • ČEZ
         • Honeywell
         • Hornbach
         • JTI
         • Komerční banka
         • Mondelez
         • Stop Shop
         • NIKE
         • Office Depot
         • Philip Morris
         • Unicredit

         Mobilní údržba

         Mobilní údržba

         Motto: Svým klientům poskytujeme služby nepřetržitě a na té nejvyšší úrovni.

         Přínosy:
         Snižujeme zdrojové náklady zákazníků (čas, materiál, investice).
         Mobilní údržba a havarijní linka v režimu 24/7.
         Umožňujeme zákazníkům přehledně plánovat náklady.

         Přijedeme k vám na zavolání s jakoukoli profesí

         • elektro
         • instalatérské práce
         • malířské práce
         • drobné zámečnické práce
         • obsluha MaR na objektech
         • obsluha kotelen a VS
         • zástupy za stacionární údržbáře

         Jak je služba zajištěna?

         • Mobilní údržba pokrývá 8 krajů (Liberecký, Ústecký, Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Praha)
         • Centrální dispečink
         • GPS sledování aut
         • Mobilní aplikace pro údržbře
         • Dispečerská aplikace
         • Helpdesk
         • PSI (provozní informační systém)

         Fotogalerie

         Naši klienti

          • AHOLD
          • Ball
          • ČEZ
          • Honeywell
          • Hornbach
          • JTI
          • Komerční banka
          • Mondelez
          • Stop Shop
          • NIKE
          • Office Depot
          • Philip Morris
          • Unicredit

          Komerční objekty

          Díky dlouholeté znalosti prostředí facility managementu a každodenním zkušenostem z provozu, můžeme našim klientům nabídnout ideální kombinaci podpůrných služeb  přesně pro to odvětví, ve kterém podnikají. Máme dlouholeté zkušenosti z poskytování služeb ve výrobním sektoru, logistických areálech, finančních institucích, ale i z retailu a síťových provozoven.

          Technické služby

          • Správa a údržba objektu a TZB
          • Revize a zákonné prohlídky
          • Centrální dispečink/Mobilní údržba/Havarijní služba
          • Energetické služby

          Úklidové služby

          • Vnitřní úklidy
          • Vnější úklidy
          • Zimní údržba
          • Údržba zeleně (vnější i vnitřní)

          Bezpečnostní služby

          • Ostraha
          • Ochrana dat a informací, majetku a zdraví a života osob

          Administrativní služby

          • Recepce
          • Poštovní služby
          • Správa zasedacích místností
          • Klíčové a kartové hospodářství
          • BOZP/PO/životní prostředí
          • Tiskové a kopírovací služby

          Naši klienti

           • AHOLD
           • Ball
           • ČEZ
           • Honeywell
           • Hornbach
           • JTI
           • Komerční banka
           • Mondelez
           • Stop Shop
           • NIKE
           • Office Depot
           • Philip Morris
           • Unicredit

           Kontaktujte nás

           Kontaktní formulář
           • Kde nás najdete?
           • Průmyslový park HARFA
            Poděbradská 540/26
            190 00 Praha 9

           • Další kontakty
           AHOLD
           Ball
           ČEZ
           Honeywell
           Hornbach
           JTI
           Komerční banka (CZ)

           Czech Republic,
           člen skupiny Société Générale

           • FM a úklidové služby pro region PRAHA a region JIH (Jižní Čechy a Jižní Morava)
           • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
           • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
           • Smlouvy na dobu 3 let s opčním právem
           • Správa více jak 150 poboček
           • Komerční banka, a.s. vypsala výběrové řízení na nového dodavatele služeb facility managementu a úklidových služeb z důvodu uplynutí doby předchozího smluvního období.
           • Je zde několik hlavních důvodů pro úspěch společnosti OKIN ve výběrovém řízení:
           • Dobré podmínky při poskytování služeb
           • Nabídka opravdu inovativního řešení v porovnání s ostatními účastníky.
           • Dlouhodobý vztah na všech úrovních
           • Schopnost OKIN nabízet speciální řešení na míru splňující očekávání klienta týkající se organizační struktury, řízení služeb, atd.

           Služby facility managementu

           • Služby pro zajištění komplexní správy: technická správa budov, správa revizí, odborných prohlídek a technické dokumentace, správa pasportů budov, zajištění oprav a úprav, havarijní služba, PO a BOZP, administrativní činnosti podporující bankovní provoz atd.

           Úklidové služby

           • Vnitřní úklidy
           • Venkovní úklidy
           • Dodávky a doplňování hygienických prostředků
           Mondelez (BG)
           • Dva výrobní závody – káva a čokoláda
           • 800 zaměstnanců
           • 30.000 metrů čtverečních
           • Spolupráce s OKIN FACILITY od února 2010
           • Malá smlouva pro úklidové služby ve výrobně kávy byla časem rozšířena a v současné době máme IFM smlouvu, která vyprší v roce 2017
           • Hodnocení kvality je zajištěno SLA & KPI
           • Mondelez měl několik dodavatelů pro různé FM služeb ( cca 30) + osoby samostatně výdělečně činné
           • Příliš mnoho lidských zdrojů bylo přiděleno na správu všech souvisejících FM služeb
           • Postupné začlenění nových služeb (s finančním přínosem pro klienta)
           • Na základě IFM řešení Mondelez snížil počet odpovědných osob na své straně
           • OKIN představil IFM možnosti v Mondelez továrnách v Bulharsku;
           • Technická správa budov a zařízení
           • Bezpečnostní služby
           • Terénní úpravy a péče o zeleň
           • Odpadový management
           • Prádelní služby
           • Cateringové služby- od srpna 2015
           • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
           • Úklid interiéru a exteriéru
           • Odklízení sněhu / zimní servis
           • Hubení škůdců
           • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
           • Interní pošta – od srpna 2015
           Stop Shop (SK)

           IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

           • Komerční objekty
           • 6 objektů Stop Shop
           • 31 942 metrů čtverečních pronajímatelné plochy
           • 55 605 metrů čtverečních parkoviště a zeleně
           • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1.1.2013
           • Smlouva na 3 roky s možností prodloužení
           • Hodnocení kvality je zajišťována SLA
           • Žádné požadavky pro inventurní systém
           • Žádný systém pro záznamová zařízení u jednotlivých objektů
           • OKIN představil IFM rozsah
           • Úspěšně poradenství při ošetření zeleně
           • OKIN představil PSI, Help Desk
           • Rozšíření počtu objektů po výběrovém řízení
           • Krajinné úpravy a péče o zeleň
           • Technická správa budov a zařízení
           • Energetický management, dálkový monitoring spotřeby
           • Odpadové hospodářství, ekologické služby
           • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
           • Úklid interiéru a exteriéru
           • Odklízení sněhu / zimní servis
           • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
           • Bezpečnostní služby včetně vzdáleného řízení dispečerem
           NIKE
           Office Depot
           Philip Morris
           Unicredit
           Významná finanční instituce (PL)
           • Celosvětově vedoucí společnost v bankovním segmentu
           • Mezinárodní smlouva přes ECS a CBRE
           • Obsáhlý úklid, denní služba, péče o zeleň
           • 4 kanceláře ve Vratislavi a 1 ve Varšavě
           • Přes 2000 zaměstnanců
           • 35.000 metrů čtverečních
           • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1. ledna 2015
           • 55 zaměstnanců OKIN
           • Klient si nebyl vědom stávajících postupů luxusnějších FM společností
           • Každá z 5 kanceláří řízena samostatně bez interakce & synergie
           • Neuspokojivá úroveň dodaných služeb
           • Místní poskytovatel služeb s nedostatečným čistícím procesem
           • Nesprávné pracovní smlouvy vyhýbající se zákonným srážkám
           • Nedostatek projektového vedení
           • Prezentace řešení uplatňující normy OKINU sloučené s požadovanými postupy
           • Nepřetržitá analýza
           • Konstrukce projektové organizační struktury a komunikační model zajišťující správné postupy řízení
           • Přechod projektu a aplikace procesů
           • Důkladné řešení každé aktivity
           • Komplexní správa všech míst
           • Snížení celkového počtu FTE umožňující zvyšovaní platů pracovníků v úklidu
           • Motivace a zvýšení produktivity ve všech oblastech služeb:
            • Úklid kanceláří
            • Denní služba
            • Čištění oken a hloubkové čištění
            • Odpadový management (běžné i důvěrné materiály)
            • Správa zeleně
            • Další technická údržba