Výrobní údržba a služby

Výrobní údržba a služby

Motto: Jste si jisti, že víte, jakou barvu má vaše podlaha? My vám ji ukážeme. Neexistuje špína, kterou bychom nedokázali vyčistit.

Přínosy:
Specializované služby i pracovníky dodáváme dle potřeby i v nepravidelných intervalech.
Nemusíte zaměstnávat specialisty po celý rok.
Průběžně předkládáme návrhy inovací a nových technologických postupů, které by mohly najít uplatnění ve vaší výrobě.

Technologický úklid

Vyrábíte specializované produkty? Potřebujete vyčistit turbíny, válce, dopravní pásy, pojezdové plošiny, lisovací formy apod.? Dokonale, bezpečně a technologicky správně vyčistíme veškeré nestandardní plochy a typy prostředí

 • technická podlaží výrobních areálů, včetně jednotlivých komponentů výrobních linek
 • strojovny a specifická technologická zařízení budovy i výrobní linky
  vzduchotechniky
 • kompresorovny
 • kotelny
 • rozvody výrobních médií ve výrobních halách
 • výrobní linky při odstávkách
 • dešťové svody
 • fasády a pláště budovy
 • podstropní prostory
 • manipulační zařízení (kolejnice, posuvné systémy)
 • prostory kabeláží (odkrytí, vysátí prachu, zakrytí)
 • podhledy, větráky, svítidla, kryty, vrata a plošiny
 • podlahové plochy včetně chemické likvidace technologických skvrn a uniklých chemikálií
 • potrubí, turbíny, varny a ostatní zařízení
 • nedostupné plochy z plošin, lan, horolezeckých úvazků (podstropní technologie, obložení stěn, regálové plochy apod.)

Našimi běžnými technologickými postupy jsou:

 • suché čištění
 • čištění tlakovou parou „suchá pára“
 • čištění suchým ledem
 • čištění tlakovou vodou i tlakovým vzduchem
 • odsávání speciálními průmyslovými vysavači
 • chemické čištění vysoce účinnými biologicky odbouratelnými přípravky
 • čištění vnitřních částí strojních zařízení a technologických rozvodů (vzduchotechnika, klimatizace)
 • čištění provozů s výskytem nebezpečných látek
 • instalace kontrolních a vstupních otvorů

Paletové hospodářství

 • vedení a evidence zásoby palet (paletová konta)
 • zajišťování dostatečné zásoby palet k dispozici
 • zajišťování oprav EUR palet
 • likvidace neopravitelných (nevratných) palet
 • dodávky nových palet

Údržba konvenčních strojů, CNC strojů a výrobních linek

 • zajištění údržby, prohlídek a kontrol všech strojů a zařízení
 • zajištění náhradních dílů a materiálu pro tyto činnosti
 • zpracování a aktualizace harmonogramu preventivních prohlídek proaktivní diagnostika (sledování výkonu, vibrační analýza, analýza olejů a maziv)
 • termografie (srovnávací analýzy komparativních prvků) udržování technické a provozní dokumentace zařízení zajišťování technických a cenových nabídek a jejich vyhodnocování při realizaci rozsáhlejších oprav
 • sledování a vyhodnocování nákladů na životní cyklus strojů a zařízení
 • sledování a vyhodnocování indikátorů výkonnosti údržby a předkládání návrhů na zlepšení
 • spolupráce při stanovení způsobilosti stroje a způsobilosti procesu v rámci systému QMS
 • spolupráce při změnách dispozic výrobních zařízení

Řízení olejového hospodářství

 • nákup maziv, olejů a řezných kapalin (výběr dodavatele)
 • dodávky včetně distribuce ke strojům
 • likvidace odpadů v souladu s legislativou
 • tribotechnická diagnostika jako součást proaktivní údržby (rozbory vzorků, zjištění stavu maziv a stroje, doporučení dalšího postupu, trendová analýza)

Fotogalerie

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
 • Kde nás najdete?
 • Průmyslový park HARFA
  Poděbradská 540/26
  190 00 Praha 9

 • Další kontakty
AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a úklidové služby pro region PRAHA a region JIH (Jižní Čechy a Jižní Morava)
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčním právem
 • Správa více jak 150 poboček
 • Komerční banka, a.s. vypsala výběrové řízení na nového dodavatele služeb facility managementu a úklidových služeb z důvodu uplynutí doby předchozího smluvního období.
 • Je zde několik hlavních důvodů pro úspěch společnosti OKIN ve výběrovém řízení:
 • Dobré podmínky při poskytování služeb
 • Nabídka opravdu inovativního řešení v porovnání s ostatními účastníky.
 • Dlouhodobý vztah na všech úrovních
 • Schopnost OKIN nabízet speciální řešení na míru splňující očekávání klienta týkající se organizační struktury, řízení služeb, atd.

Služby facility managementu

 • Služby pro zajištění komplexní správy: technická správa budov, správa revizí, odborných prohlídek a technické dokumentace, správa pasportů budov, zajištění oprav a úprav, havarijní služba, PO a BOZP, administrativní činnosti podporující bankovní provoz atd.

Úklidové služby

 • Vnitřní úklidy
 • Venkovní úklidy
 • Dodávky a doplňování hygienických prostředků
Mondelez (BG)
 • Dva výrobní závody – káva a čokoláda
 • 800 zaměstnanců
 • 30.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY od února 2010
 • Malá smlouva pro úklidové služby ve výrobně kávy byla časem rozšířena a v současné době máme IFM smlouvu, která vyprší v roce 2017
 • Hodnocení kvality je zajištěno SLA & KPI
 • Mondelez měl několik dodavatelů pro různé FM služeb ( cca 30) + osoby samostatně výdělečně činné
 • Příliš mnoho lidských zdrojů bylo přiděleno na správu všech souvisejících FM služeb
 • Postupné začlenění nových služeb (s finančním přínosem pro klienta)
 • Na základě IFM řešení Mondelez snížil počet odpovědných osob na své straně
 • OKIN představil IFM možnosti v Mondelez továrnách v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zařízení
 • Bezpečnostní služby
 • Terénní úpravy a péče o zeleň
 • Odpadový management
 • Prádelní služby
 • Cateringové služby- od srpna 2015
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Hubení škůdců
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Interní pošta – od srpna 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerční objekty
 • 6 objektů Stop Shop
 • 31 942 metrů čtverečních pronajímatelné plochy
 • 55 605 metrů čtverečních parkoviště a zeleně
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1.1.2013
 • Smlouva na 3 roky s možností prodloužení
 • Hodnocení kvality je zajišťována SLA
 • Žádné požadavky pro inventurní systém
 • Žádný systém pro záznamová zařízení u jednotlivých objektů
 • OKIN představil IFM rozsah
 • Úspěšně poradenství při ošetření zeleně
 • OKIN představil PSI, Help Desk
 • Rozšíření počtu objektů po výběrovém řízení
 • Krajinné úpravy a péče o zeleň
 • Technická správa budov a zařízení
 • Energetický management, dálkový monitoring spotřeby
 • Odpadové hospodářství, ekologické služby
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Bezpečnostní služby včetně vzdáleného řízení dispečerem
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finanční instituce (PL)
 • Celosvětově vedoucí společnost v bankovním segmentu
 • Mezinárodní smlouva přes ECS a CBRE
 • Obsáhlý úklid, denní služba, péče o zeleň
 • 4 kanceláře ve Vratislavi a 1 ve Varšavě
 • Přes 2000 zaměstnanců
 • 35.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1. ledna 2015
 • 55 zaměstnanců OKIN
 • Klient si nebyl vědom stávajících postupů luxusnějších FM společností
 • Každá z 5 kanceláří řízena samostatně bez interakce & synergie
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služeb
 • Místní poskytovatel služeb s nedostatečným čistícím procesem
 • Nesprávné pracovní smlouvy vyhýbající se zákonným srážkám
 • Nedostatek projektového vedení
 • Prezentace řešení uplatňující normy OKINU sloučené s požadovanými postupy
 • Nepřetržitá analýza
 • Konstrukce projektové organizační struktury a komunikační model zajišťující správné postupy řízení
 • Přechod projektu a aplikace procesů
 • Důkladné řešení každé aktivity
 • Komplexní správa všech míst
 • Snížení celkového počtu FTE umožňující zvyšovaní platů pracovníků v úklidu
 • Motivace a zvýšení produktivity ve všech oblastech služeb:
  • Úklid kanceláří
  • Denní služba
  • Čištění oken a hloubkové čištění
  • Odpadový management (běžné i důvěrné materiály)
  • Správa zeleně
  • Další technická údržba