Revize a zákonné prohlídky

Revize a zákonné prohlídky

Motto: Jsme lídrem v oblasti revizí a provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ).

Přínosy:
Profesionální technické audity.
Komplexní legislativní podpora a servis včetně tvorby provozní dokumentace.
Revize a správa technických zařízení bez omezení.
Odborný program školení obsluh všech vyhrazených technických zařízení.
Výkon osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení.
Převzetí odpovědnosti za provoz vyhrazených technických zařízení.
Zastupujeme provozovatele VTZ před orgány státní správy (OIP, SHZ, ČOI atp.).
Certifikace prohlášení o shodě „CE“.

Revize není pouze zákonem požadovaný drahý papír. Zajistíme pro vás komplexní služby v oblasti revizí a zákonných prohlídek na zařízení včetně:

 • Kvalifikované evidence termínů revizí v závislosti na vašem provozu
 • Zajištění a vlastní provádění revizí ve stanoveném rozsahu
 • Archivace podepsaných revizních zpráv v provozním systému

Kmenovými zaměstnanci provádíme revize, kontroly, zkoušky a inspekce:

 • Elektrických zařízení bez omezení napětí a prostředí
 • Plynových zařízení bez omezení
 • T lakových zařízení bez omezení
 • Zdvihacích zařízení bez omezení vyjma výtahů
 • Kontroly regálových systémů
 • Kontroly ocelových konstrukcí
 • Kontroly a ověření strojních zařízení
 • Kontroly hydraulických a pneumatických agregátů
 • Kontroly klimatizací

Tvorba provozní dokumentace

 • Zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů a řádů
 • Zpracování řádu preventivní údržby
 • Tvorba a aktualizace protokolů o určení vnějších vlivů
 • Tvorba návodů k obsluze strojních zařízení
 • Analýza rizik na strojních zařízeních
 • Tvorba protokolu prohlášení o shodě „CE“ pro provozovatele zařízení
 • Tvorba systému bezpečné práce
 • Tvorba DOPV (dokumentace o prostředí výbuchu)

Školení obsluh

 • Školení obsluh vyhrazených technických zařízení, topičů a kotelníků

Odstraňování závad nalezených při revizních činnostech

 • Odstraňování závad nalezených při revizních činnostech
 • Odstranění závad na všech vyhrazených technických zařízeních
 • Odstranění závad na ostatních zařízeních (ocelové konstrukce, spalinové cesty, slaboproudé systémy…)
 • Návrh dlouhodobých řešení v závislosti na finanční náročnosti oprav

Výkon osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení

Osoba odpovědná za VTZ je jmenována provozovatelem jmenovací listinou či plnou mocí. Na základě této listiny přejímá zodpovědnost za VTZ ve znění NV 101/2005 Sb., ČSN EN 501 10 – 1 ed. 2 čl. 4.3, ČSN EN 1775 ed. 2 čl. 8.1.1, ČSN 69 0012, příloha 1, čl. II., odst. 3 písm. b) a ČSN ISO 12480-1 čl. 5.2.

 • Dohled nad systémem zpracovávání revizí a odstraňování závad
 • Dohled a kontrola nad provozem VTZ a strojů
 • Koordinace prací na VTZ
 • Dohled nad plány a provádění preventivní údržby
 • Sledování a vyhledávání rizik dle zákoníku práce na VTZ
 • Dohled nad platností právních předpisů a jejich aktualizace
 • Supervize činností revizních techniků
 • Školení a vzdělávání obsluh VTZ vč. školení odborné způsobilosti
 • Pravidelný reporting vedení společnosti s ohledem na bezpečnost VTZ
 • Zastupování provozovatele při kontrolách úřadů státní správy
 • Součinnost s provozovatelem při certifikaci bezpečného podniku
 • Zpracovávání a aktualizace provozní dokumentace
 • Hlášení dle vyhl. 73/2010 Sb. na TIČR
 • Oponentura projektovým a investičním činnostem (VTZ) na straně provozovatele

Projekční činnost

 • Projekční činnost na vyhrazených technických zařízeních

Revize vyhrazených a určených elektrických technických zařízení v působnosti TIČR, DÚ a ČBÚ

 • Revize vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů dle vyhl. 73/2010 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a všech dalších předpisů v platném znění
 • Revize spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2 v platném znění
 • Kontroly a ověření strojních zařízení dle ČSN EN 602 04-1, ed.2 v platném znění
 • Revize svářeček dle ČSN 604 79 v platném znění
 • Kontroly rozvoden VN vč. kontrol transformátorů dle ČSN 33 3210 v platném znění
 • Revize a kontroly na UTZ (určená technická elektrických zařízení – drážní zařízení) dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění
 • Revize a kontroly elektrických zařízení pod dohledem Českého báňského úřadu

Revize vyhrazených a určených plynových technických zařízení v působnosti TIČR a DÚ

 • Odborné prohlídky kotelen dle vyhl. 91/1993 Sb. v platném znění
 • Revize a kontroly plynových zařízení dle vyhl. 85/1978 Sb., vyhl. 21/1979 Sb. a NV č. 352/2000 Sb., ČSN 38 6405 a ČSN EN 12 186 v platném znění
 • Revize a kontroly na UTZ (určená technická plynová zařízení – drážní zařízení) na všech UTZ dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění
 • Měření účinnosti kotlů dle vyhl. 194/2013 Sb. v platném znění

Revize vyhrazených tlakových technických zařízení v působnosti TIČR a ČBÚ

 • Revizí tlakových nádob dle ČSN EN 69 0012 a vyhl. ČÚBP č. 18/1979 Sb. v platném znění
 • Revize a kontroly na UTZ (určená technická tlakových zařízení – drážní zařízení) na všech UTZ dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění
 • Zkoušky pojišťovacích ventilů na zkušební stolici
 • Kontroly a kalibrace manometrů

Revize vyhrazených a určených zdvihacích technických zařízení v působnosti TIČR, DÚ a ČBÚ

 • Revizí a inspekce zdvihacích zařízení dle vyhl. ČÚBP č.19/1979 Sb., ČSN 270142 a ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 9927-1 v platném znění
 • Zvláštní posouzení zdvihadel dle ČSN ISO 12480-2 v platném znění
 • Kontroly vázacích prostředků
 • Revize, kontroly a zkoušky výtahů dle ČSN 27 4002, 27 4007 v platném znění

Revize, kontroly a zkoušky slaboproudých systémů

 • Revize, kontroly a zkoušky kamerových systémů CCTV, docházkových systémů EDS, ACS a zabezpečovacích systémů EZS, zkoušky provozuschopnosti a funkční zkoušky EPS

Spalinové cesty a komíny

 • Kontroly a revize spalinových cest a komínů dle NV 91/2010 a ČSN 13 084 v platném znění

Ocelové konstrukce a regálové systémy

 • Kontroly ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090, ČSN EN 1990 a ČSN 73 2604 v platném znění
 • Kontroly a revize regálů a regálových systémů

Fotogalerie

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
 • Kde nás najdete?
 • Průmyslový park HARFA
  Poděbradská 540/26
  190 00 Praha 9

 • Další kontakty
AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a úklidové služby pro region PRAHA a region JIH (Jižní Čechy a Jižní Morava)
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčním právem
 • Správa více jak 150 poboček
 • Komerční banka, a.s. vypsala výběrové řízení na nového dodavatele služeb facility managementu a úklidových služeb z důvodu uplynutí doby předchozího smluvního období.
 • Je zde několik hlavních důvodů pro úspěch společnosti OKIN ve výběrovém řízení:
 • Dobré podmínky při poskytování služeb
 • Nabídka opravdu inovativního řešení v porovnání s ostatními účastníky.
 • Dlouhodobý vztah na všech úrovních
 • Schopnost OKIN nabízet speciální řešení na míru splňující očekávání klienta týkající se organizační struktury, řízení služeb, atd.

Služby facility managementu

 • Služby pro zajištění komplexní správy: technická správa budov, správa revizí, odborných prohlídek a technické dokumentace, správa pasportů budov, zajištění oprav a úprav, havarijní služba, PO a BOZP, administrativní činnosti podporující bankovní provoz atd.

Úklidové služby

 • Vnitřní úklidy
 • Venkovní úklidy
 • Dodávky a doplňování hygienických prostředků
Mondelez (BG)
 • Dva výrobní závody – káva a čokoláda
 • 800 zaměstnanců
 • 30.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY od února 2010
 • Malá smlouva pro úklidové služby ve výrobně kávy byla časem rozšířena a v současné době máme IFM smlouvu, která vyprší v roce 2017
 • Hodnocení kvality je zajištěno SLA & KPI
 • Mondelez měl několik dodavatelů pro různé FM služeb ( cca 30) + osoby samostatně výdělečně činné
 • Příliš mnoho lidských zdrojů bylo přiděleno na správu všech souvisejících FM služeb
 • Postupné začlenění nových služeb (s finančním přínosem pro klienta)
 • Na základě IFM řešení Mondelez snížil počet odpovědných osob na své straně
 • OKIN představil IFM možnosti v Mondelez továrnách v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zařízení
 • Bezpečnostní služby
 • Terénní úpravy a péče o zeleň
 • Odpadový management
 • Prádelní služby
 • Cateringové služby- od srpna 2015
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Hubení škůdců
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Interní pošta – od srpna 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerční objekty
 • 6 objektů Stop Shop
 • 31 942 metrů čtverečních pronajímatelné plochy
 • 55 605 metrů čtverečních parkoviště a zeleně
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1.1.2013
 • Smlouva na 3 roky s možností prodloužení
 • Hodnocení kvality je zajišťována SLA
 • Žádné požadavky pro inventurní systém
 • Žádný systém pro záznamová zařízení u jednotlivých objektů
 • OKIN představil IFM rozsah
 • Úspěšně poradenství při ošetření zeleně
 • OKIN představil PSI, Help Desk
 • Rozšíření počtu objektů po výběrovém řízení
 • Krajinné úpravy a péče o zeleň
 • Technická správa budov a zařízení
 • Energetický management, dálkový monitoring spotřeby
 • Odpadové hospodářství, ekologické služby
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Bezpečnostní služby včetně vzdáleného řízení dispečerem
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finanční instituce (PL)
 • Celosvětově vedoucí společnost v bankovním segmentu
 • Mezinárodní smlouva přes ECS a CBRE
 • Obsáhlý úklid, denní služba, péče o zeleň
 • 4 kanceláře ve Vratislavi a 1 ve Varšavě
 • Přes 2000 zaměstnanců
 • 35.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1. ledna 2015
 • 55 zaměstnanců OKIN
 • Klient si nebyl vědom stávajících postupů luxusnějších FM společností
 • Každá z 5 kanceláří řízena samostatně bez interakce & synergie
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služeb
 • Místní poskytovatel služeb s nedostatečným čistícím procesem
 • Nesprávné pracovní smlouvy vyhýbající se zákonným srážkám
 • Nedostatek projektového vedení
 • Prezentace řešení uplatňující normy OKINU sloučené s požadovanými postupy
 • Nepřetržitá analýza
 • Konstrukce projektové organizační struktury a komunikační model zajišťující správné postupy řízení
 • Přechod projektu a aplikace procesů
 • Důkladné řešení každé aktivity
 • Komplexní správa všech míst
 • Snížení celkového počtu FTE umožňující zvyšovaní platů pracovníků v úklidu
 • Motivace a zvýšení produktivity ve všech oblastech služeb:
  • Úklid kanceláří
  • Denní služba
  • Čištění oken a hloubkové čištění
  • Odpadový management (běžné i důvěrné materiály)
  • Správa zeleně
  • Další technická údržba