Energetické služby

Energetické služby

Motto: Energie jsou drahé a my svým klientům umíme ušetřit vysoké částky.

Přínosy:
Výrazně snížíme spotřebu a platby za energie.
Aktivně hledáme úspory v provozu.
Díky preventivnímu měření a dálkovému monitoringu vyloučíme neplánované odstávky.

Aktivní energetický management

 • Proces řízení energetických potřeb klienta v oblasti výroby, distribuce a spotřeb energií.
 • Trvalé sledování, vyhodnocování a řízení provozu.
 • Hlavním cílem je zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu při pokrytí všech energetických potřeb klienta.

Optimalizace smluvních vztahů s dodavateli energií

 • Výběr vhodného dodavatele energie a sjednání podmínek dodávky.
 • Kontrola naměřených hodnot a porovnání se sjednanými hodnotami.
 • Predikce maxim, optimalizace dokupovaných měsíčních kapacit.
 • Měsíční/roční sjednání dokupů rezervovaných kapacit.
 • Minimalizace sankcí a penalizací spojených s nákupem energií.

Dálkový monitoring technologií

 • On-line data poskytují možnost kratší reakční doby na zjištění nestandardních stavů.
 • Sběr dat ze všech datových bodů – okamžité odběry el. energie, sledování účiníku, poruchové stavy, apod.
 • Monitoring výroby – např. hodinová, směnová vyhodnocení energetického hospodářství podniku.
 • Historické a reálné trendy – operativní grafické zobrazení snímaných údajů.

Termografická měření

 • Preventivní měření umožňuje zaměřit se na předem vytipovaná místa, cílený zásah je ve výsledku levnější.
 • Při zjištění vážné závady je reakce okamžitá bez rizika havárie.
 • Měření rozvodů elektřiny, potrubních tras, strojů, staveb.

Analýzy elektrických sítí (VN, NN)

 • Měření a prevence je jedna z cest k úsporám.
 • Zvyšování spolehlivosti elektrických zařízení.
 • Předcházení haváriím.

Technické posudky, studie, koncepční návrhy

 • Odborné posouzení technického stavu zařízení v rozsahu určeném zákazníkem, vedoucí k energetickým úsporám nebo ke zvýšení spolehlivosti.
 • Obsahuje popis návrhu změn, nutné investice, úsporu a návratnost investice.

Energetické projekty se zaručenou úsporou

 • Garantujeme klientovi úsporu energií.
 • Projekty rekonstrukce osvětlení, měření a regulace, vytápění, rekuperace energie, kogenerace, apod.
 • Díky trvalému monitoringu, navrhujeme neustálou optimalizaci provozu.

Energetické audity (EA), průkazy budov (PENB)

 • Povinnost zpracovat EA a PENB je dána zákonem.
 • EA a PENB jsou zdrojem velmi hodnotných informací a mohou být vhodným východiskem pro realizaci energeticky úsporných projektů.
 • ČSN EN ISO 50001 – systém managementu hospodaření s energií.

Fotogalerie

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
 • Kde nás najdete?
 • Průmyslový park HARFA
  Poděbradská 540/26
  190 00 Praha 9

 • Další kontakty
AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a úklidové služby pro region PRAHA a region JIH (Jižní Čechy a Jižní Morava)
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčním právem
 • Správa více jak 150 poboček
 • Komerční banka, a.s. vypsala výběrové řízení na nového dodavatele služeb facility managementu a úklidových služeb z důvodu uplynutí doby předchozího smluvního období.
 • Je zde několik hlavních důvodů pro úspěch společnosti OKIN ve výběrovém řízení:
 • Dobré podmínky při poskytování služeb
 • Nabídka opravdu inovativního řešení v porovnání s ostatními účastníky.
 • Dlouhodobý vztah na všech úrovních
 • Schopnost OKIN nabízet speciální řešení na míru splňující očekávání klienta týkající se organizační struktury, řízení služeb, atd.

Služby facility managementu

 • Služby pro zajištění komplexní správy: technická správa budov, správa revizí, odborných prohlídek a technické dokumentace, správa pasportů budov, zajištění oprav a úprav, havarijní služba, PO a BOZP, administrativní činnosti podporující bankovní provoz atd.

Úklidové služby

 • Vnitřní úklidy
 • Venkovní úklidy
 • Dodávky a doplňování hygienických prostředků
Mondelez (BG)
 • Dva výrobní závody – káva a čokoláda
 • 800 zaměstnanců
 • 30.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY od února 2010
 • Malá smlouva pro úklidové služby ve výrobně kávy byla časem rozšířena a v současné době máme IFM smlouvu, která vyprší v roce 2017
 • Hodnocení kvality je zajištěno SLA & KPI
 • Mondelez měl několik dodavatelů pro různé FM služeb ( cca 30) + osoby samostatně výdělečně činné
 • Příliš mnoho lidských zdrojů bylo přiděleno na správu všech souvisejících FM služeb
 • Postupné začlenění nových služeb (s finančním přínosem pro klienta)
 • Na základě IFM řešení Mondelez snížil počet odpovědných osob na své straně
 • OKIN představil IFM možnosti v Mondelez továrnách v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zařízení
 • Bezpečnostní služby
 • Terénní úpravy a péče o zeleň
 • Odpadový management
 • Prádelní služby
 • Cateringové služby- od srpna 2015
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Hubení škůdců
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Interní pošta – od srpna 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerční objekty
 • 6 objektů Stop Shop
 • 31 942 metrů čtverečních pronajímatelné plochy
 • 55 605 metrů čtverečních parkoviště a zeleně
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1.1.2013
 • Smlouva na 3 roky s možností prodloužení
 • Hodnocení kvality je zajišťována SLA
 • Žádné požadavky pro inventurní systém
 • Žádný systém pro záznamová zařízení u jednotlivých objektů
 • OKIN představil IFM rozsah
 • Úspěšně poradenství při ošetření zeleně
 • OKIN představil PSI, Help Desk
 • Rozšíření počtu objektů po výběrovém řízení
 • Krajinné úpravy a péče o zeleň
 • Technická správa budov a zařízení
 • Energetický management, dálkový monitoring spotřeby
 • Odpadové hospodářství, ekologické služby
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Bezpečnostní služby včetně vzdáleného řízení dispečerem
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finanční instituce (PL)
 • Celosvětově vedoucí společnost v bankovním segmentu
 • Mezinárodní smlouva přes ECS a CBRE
 • Obsáhlý úklid, denní služba, péče o zeleň
 • 4 kanceláře ve Vratislavi a 1 ve Varšavě
 • Přes 2000 zaměstnanců
 • 35.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1. ledna 2015
 • 55 zaměstnanců OKIN
 • Klient si nebyl vědom stávajících postupů luxusnějších FM společností
 • Každá z 5 kanceláří řízena samostatně bez interakce & synergie
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služeb
 • Místní poskytovatel služeb s nedostatečným čistícím procesem
 • Nesprávné pracovní smlouvy vyhýbající se zákonným srážkám
 • Nedostatek projektového vedení
 • Prezentace řešení uplatňující normy OKINU sloučené s požadovanými postupy
 • Nepřetržitá analýza
 • Konstrukce projektové organizační struktury a komunikační model zajišťující správné postupy řízení
 • Přechod projektu a aplikace procesů
 • Důkladné řešení každé aktivity
 • Komplexní správa všech míst
 • Snížení celkového počtu FTE umožňující zvyšovaní platů pracovníků v úklidu
 • Motivace a zvýšení produktivity ve všech oblastech služeb:
  • Úklid kanceláří
  • Denní služba
  • Čištění oken a hloubkové čištění
  • Odpadový management (běžné i důvěrné materiály)
  • Správa zeleně
  • Další technická údržba