Administrativní služby

Administrativní služby

Motto: Přívětivá, sympatická a profesionální recepční nebo asistentka – to je 50 % dobrého dojmu pro vás i pro vaše návštěvníky. Jsme si toho vědomi!

Přístup
Vždy dokonalý zástup – vaše recepce nebo podatelna nikdy nezůstane bez zaškolené obsluhy. Z našeho týmu osvědčených a zaškolených brigádníků vám kdykoli pošleme kvalitní zástup za nemoc, dovolenou nebo neplacené volno.
Kostýmy na míru – naše recepční standardně oblékáme do reprezentativního oděvu.
Dokonalé vystupování – všechny námi dodávané administrativní pozice absolvují školení komunikace a vystupování. Naše pracovníky namátkově kontrolujeme minimálně dvakrát ročně „mystery guest“ návštěvou.

Provoz recepcí (3 úrovně kvality pracovníků)

 • A standard – top prostory (kvalita špičkové letušky)
  – perfektní AJ
  – znalost MS OFFICE
  – komunikativnost
  – kultivovanost
  – příjemný vzhled
  – jednotný kostým, halenka, korporátní doplňky
 • B standard – vstupní recepce
  – komunikativní AJ
  – znalost MS OFFICE
  – spolehlivost
  – příjemný vzhled i vystupování
  – oblečení dle požadavků z vlastního šatníku
 • C standard – vrátnice, vjezdy
  – základní použití nutných frází v AJ
  – uživatelská znalost PC
  – spolehlivost

Poštovní služby

 • oběh denní pošty
 • provoz podatelny
 • zajištění interní, kurýrní pošty

Služby autoprovozu

 • sledování termínů a koordinace garančních, servisních a technických prohlídek
 • zajištění mytí a interiérového čištění
 • drobná údržba (kontrola a doplnění provozních kapalin)
 • přezutí a uskladnění pneu
 • zajištění dálničních známek
 • příprava podkladů pro zajištění řešení pojistné události
 • párování dokladů za PHM s knihou jízd
 • rozúčtování dokladů na nákladová střediska klienta
 • zpracování podkladů pro srážky za soukromé kilometry a jejich předání účtárně
 • obsluha rezervačního systému referenčních automobilů pro oprávněné osoby klienta
 • vyhodnocování nákladů (využití provozovaných aut dle jednotlivých útvarů klienta)

Služby archivu a spisové služby

 • zajištění chodu firemní spisovny (správa prostor spisovny, ukládání archivačních jednotek, správa elektronické evidence, evidence skartačních lhůt, zajištění fyzické skartace)

Správa zasedacích místností

 • profesionální obsluha v zasedacích místnostech (příprava nápojů a občerstvení, distribuce objednaného občerstvení, sklizení nádobí a jeho mytí)
 • obsluha rezervačních systémů pro správu zasedacích místností (rezervace, registrace hostů, objednávky konferenčních materiálů)
 • správa a zabezpečení vybavení (audio-video, dataprojektory, tabule, flipcharty apod.)
 • správa skladu (objednávky zásob pro kuchyňky, monitoring spotřeby potravin a nápojů)

Klíčové a kartové hospodářství

 • klíčové hospodářství (správa klíčového systému, výdej a správa klíčů, administrace předávání klíčů, objednávky nových klíčů, generální klíč)
 • kartové hospodářství (objednávky a výdej vstupních karet, zajištění vstupních povolení, předávání karet na základě protokolu a jejich zpětné odepsání po vrácení, sledování propadlých platností vstupů, administrace pokut za ztracené karty)

Správa a inventarizace majetku

 • správa majetku (vedení účetní evidence majetku, zpracování převodek o přesunu, prodeji a odpisu majetku, nákup a objednávky nových kusů majetku, správa databází uměleckých děl, zajištění inventarizačních štítků, identifikace majetku štítky)
 • inventarizace majetku (personální zabezpečení inventarizačních komisí, zajištění čteček i potřebného SW, provedení fyzických inventarizací, načtení štítků majetku, zpracování listinné i elektronické verze inventurního soupisu, vytvoření inventarizačních protokolů, zajištění dohledávek nenalezeného majetku, párování přebytků s manky)

Tiskové a kopírovací služby

 • správa dokumentů (tisk a kopírování, laminace, vazba, skenování dokumentů a ukládání do elektronického archivu, ruční skartování dokumentů)
 • správa tiskových a kopírovacích strojů (doplňování tonerů a papírů, pravidelná údržba, objednávky materiálů, servisních prohlídek a oprav kopírovacích strojů, výběr a nákup vhodných strojů)

Management zásobování

 • zajištění oběhu skladovaných komodit (sklady občerstvení pro zasedací místnosti, sklady hygienického materiálu, zásoby kancelářských potřeb, sklady náhradních dílů apod.)
 • provozování skladů klienta (SW systém skladového hospodářství klienta či OKINu, administrativa příjmu a expedice zboží, fyzická manipulace s materiálem, hmotná odpovědnost za majetek klienta)

Fotogalerie

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář
 • Kde nás najdete?
 • Průmyslový park HARFA
  Poděbradská 540/26
  190 00 Praha 9

 • Další kontakty
AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a úklidové služby pro region PRAHA a region JIH (Jižní Čechy a Jižní Morava)
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčním právem
 • Správa více jak 150 poboček
 • Komerční banka, a.s. vypsala výběrové řízení na nového dodavatele služeb facility managementu a úklidových služeb z důvodu uplynutí doby předchozího smluvního období.
 • Je zde několik hlavních důvodů pro úspěch společnosti OKIN ve výběrovém řízení:
 • Dobré podmínky při poskytování služeb
 • Nabídka opravdu inovativního řešení v porovnání s ostatními účastníky.
 • Dlouhodobý vztah na všech úrovních
 • Schopnost OKIN nabízet speciální řešení na míru splňující očekávání klienta týkající se organizační struktury, řízení služeb, atd.

Služby facility managementu

 • Služby pro zajištění komplexní správy: technická správa budov, správa revizí, odborných prohlídek a technické dokumentace, správa pasportů budov, zajištění oprav a úprav, havarijní služba, PO a BOZP, administrativní činnosti podporující bankovní provoz atd.

Úklidové služby

 • Vnitřní úklidy
 • Venkovní úklidy
 • Dodávky a doplňování hygienických prostředků
Mondelez (BG)
 • Dva výrobní závody – káva a čokoláda
 • 800 zaměstnanců
 • 30.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY od února 2010
 • Malá smlouva pro úklidové služby ve výrobně kávy byla časem rozšířena a v současné době máme IFM smlouvu, která vyprší v roce 2017
 • Hodnocení kvality je zajištěno SLA & KPI
 • Mondelez měl několik dodavatelů pro různé FM služeb ( cca 30) + osoby samostatně výdělečně činné
 • Příliš mnoho lidských zdrojů bylo přiděleno na správu všech souvisejících FM služeb
 • Postupné začlenění nových služeb (s finančním přínosem pro klienta)
 • Na základě IFM řešení Mondelez snížil počet odpovědných osob na své straně
 • OKIN představil IFM možnosti v Mondelez továrnách v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zařízení
 • Bezpečnostní služby
 • Terénní úpravy a péče o zeleň
 • Odpadový management
 • Prádelní služby
 • Cateringové služby- od srpna 2015
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Hubení škůdců
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Interní pošta – od srpna 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerční objekty
 • 6 objektů Stop Shop
 • 31 942 metrů čtverečních pronajímatelné plochy
 • 55 605 metrů čtverečních parkoviště a zeleně
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1.1.2013
 • Smlouva na 3 roky s možností prodloužení
 • Hodnocení kvality je zajišťována SLA
 • Žádné požadavky pro inventurní systém
 • Žádný systém pro záznamová zařízení u jednotlivých objektů
 • OKIN představil IFM rozsah
 • Úspěšně poradenství při ošetření zeleně
 • OKIN představil PSI, Help Desk
 • Rozšíření počtu objektů po výběrovém řízení
 • Krajinné úpravy a péče o zeleň
 • Technická správa budov a zařízení
 • Energetický management, dálkový monitoring spotřeby
 • Odpadové hospodářství, ekologické služby
 • Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana
 • Úklid interiéru a exteriéru
 • Odklízení sněhu / zimní servis
 • Pohotovostní služba, mobilní údržba 24/7
 • Bezpečnostní služby včetně vzdáleného řízení dispečerem
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finanční instituce (PL)
 • Celosvětově vedoucí společnost v bankovním segmentu
 • Mezinárodní smlouva přes ECS a CBRE
 • Obsáhlý úklid, denní služba, péče o zeleň
 • 4 kanceláře ve Vratislavi a 1 ve Varšavě
 • Přes 2000 zaměstnanců
 • 35.000 metrů čtverečních
 • Spolupráce s OKIN FACILITY začala 1. ledna 2015
 • 55 zaměstnanců OKIN
 • Klient si nebyl vědom stávajících postupů luxusnějších FM společností
 • Každá z 5 kanceláří řízena samostatně bez interakce & synergie
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služeb
 • Místní poskytovatel služeb s nedostatečným čistícím procesem
 • Nesprávné pracovní smlouvy vyhýbající se zákonným srážkám
 • Nedostatek projektového vedení
 • Prezentace řešení uplatňující normy OKINU sloučené s požadovanými postupy
 • Nepřetržitá analýza
 • Konstrukce projektové organizační struktury a komunikační model zajišťující správné postupy řízení
 • Přechod projektu a aplikace procesů
 • Důkladné řešení každé aktivity
 • Komplexní správa všech míst
 • Snížení celkového počtu FTE umožňující zvyšovaní platů pracovníků v úklidu
 • Motivace a zvýšení produktivity ve všech oblastech služeb:
  • Úklid kanceláří
  • Denní služba
  • Čištění oken a hloubkové čištění
  • Odpadový management (běžné i důvěrné materiály)
  • Správa zeleně
  • Další technická údržba